Justnews.ro

Curtea de Apel București a decis miercuri, 14 octombrie 2020, să respingă definitiv recursul depus de Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic (AMPT) în procesul în care această instituție se judecă cu sculptorul Ioan Bolborea. Ca urmare a acestei decizii, va fi anulată notificarea de reziliere unilaterală de drept nr. 8266/23.11.2018 privind rezilierea unilaterală a Acordului-cadru de servicii nr. 4/28.06.2017 ș i a Contractului subsecvent nr. 6/31.07.2017, încheiate între AMPT și sculptorul Ioan Bolborea, potrivit unei hotărâri pronunțate anterior de instanța de fond, Tribunalul București.

Istoricul disputei

În 20.02.2007, Ioan Bolborea a fost declarat câștigătorul Concursului de soluții organizat de Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic ( AMPT) care a făcut obiectul Anunțului de participare nr. 552/10.04.2007 și a presupus selectarea unui concept de realizare a unui monument de For public dedicat Marii Uniri de la 1918.  În 2009, sculptorul a anunțat  Primăria Capitalei că lucrarea va fi modificată, va avea 18 metri înălțime și 23 de metri diametru, o formă de semisferă, din sticlă transparentă și bronz. Presa a numit-o „cactusul”, pentru că semăna cu această plantă.  În anul 2017, AMPT a propus Consiliului General al Municipiului București finanțarea realizării monumentului, iar bugetul a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 129/05.04.2017 prin alocarea sumei de 6.500.000 lei (cu T.V.A. inclus), pentru realizarea primei faze a lucrării de artă „Marea Unire”. În consecință, între sculptor și AMPT s-a încheiat Acordul – cadru de servicii nr. 4/28.06.2017 având ca obiect realizarea lucrării de artă plastică „Ansamblu monumental Marea Unire” în vigoare până la data de 31.12.2020. Acordul-cadru încheiat între AMPT și Ioan Bolborea era în valoare de 52.956.000 lei. În baza acelui acord-cadru, s-a încheiat pentru anul bugetar 2017 și un prim contract subsecvent, respectiv Contractul subsecvent nr. 6/31.07.2017 aferent Fazei I a acordului cadru: „Realizare componente artistice din material intermediar (1/4 din moduli și personaje)”, în valoare de 3.000.000 lei cu TVA inclus. Apoi AMPT a fost notificată cu privire la finalizarea primei etape din Faza I a lucrării de artă plastică și i s-a solicitat să procedeze la recepția componentelor artistice astfel realizate.  AMPT a dispus constituirea unei comisii de recepție care s-a prezentat la data de 04.08.2017 la atelierul artistic al lui Ioan Bolborea în vederea efectuării recepției.

S-a evaporat procesul-verbal de recepție

Comisia de recepție a verificat, la fața locului, realizarea Fazei I din Contractul subsecvent nr. 6/31.07.2017 și a recepționat fără obiecțiuni.  Numai că în ziua în care sculptorul trebuia să primească procesul – verbal de recepție, a fost desemnat temporar la conducerea A.M.P.T. un alt director, care a dispus să nu se mai înregistreze procesul-verbal de recepție din 04.08.2017. Astfel, susține Ioan Bolborea, în mod nelegal, recepția a fost ascunsă, iar actul nu a mai fost înregistrat, motiv pentru care acesta nu a intrat în posesia unei copii a procesului – verbal de recepție. După acel moment, AMPT, prin noua sa conducere, ar fi început o campanie de denigrare a lui Ioan Bolborea și a lucrărilor sale, această acțiune dovedindu-se a avea ca scop încetarea contractului și oprirea proiectului, pe orice cale și indiferent de consecințe.

Ar fi făcut o lucrare diferită de cea prezentată în 2007

După refuzul de a înregistra recepția, AMPT i-a transmis sculptorului Adresa nr. 2547/21.08.2017 prin care a solicitat suspendarea temporară a executării obligațiilor asumate prin Contractul subsecvent nr. 6/31.07.2017, respectiv suspendarea temporară a oricăror demersuri necesare realizării componentelor artistice din material intermediar (1/4 din moduli și personaje), deși finalizase deja prima etapă a Fazei I din contract pentru care și solicitase recepția. Ca motiv de suspendare a obligațiilor contractuale AMPT a invocat existența unor „indicii temeinice privitoare la săvârșirea unor fapte grave de natură penală privind certificarea soluției artistice ce face obiectul Acordului – cadru nr. 4/28.06.2017″.

Anularea acordului-cadru, respinsă de instanță

AMPT i-a transmis sculptorului că, în urma verificărilor sale, a ajuns la concluzia că procedura de atribuire a Acordului – cadru nr. 4/28.06.2017 și a Contractului subsecvent nr. 6/31.07.2017 a încălcat dispozițiile în materie de achiziții publice, prin faptul că soluția artistică ce face obiectul acestor convenții ar fi alta decât cea cu care am câștigat Concursul de soluții din 2007. Ulterior, în baza acestor motive, AMPT a introdus o acțiune în anulare a Acordului – cadru nr. 4/28.06.2017. Acțiunea în anulare a fost respinsă de Tribunalul București ca fiind neîntemeiată, prin Sentința civilă nr. 4307/21.06.2018, menținută ulterior prin Decizia civilă nr. 6426/21.11.2018, pronunțată de Curtea de Apel București.

AMPT reziliază unilateral acordul

AMPT trimite apoi sculptorului o Notificare de reziliere unilaterală de drept nr. 8266/23.11.2018 a Acordului – cadru nr. 4/28.06.2017 și a Contractului subsecvent nr. 6/31.07.2017. AMPT  invocă drept motiv de reziliere unilaterală faptul că „există o lipsă de identitate între lucrarea câștigătoare a Concursului de soluții din 2007 și varianta care face obiectul procesului verbal al ședinței de analiză a soluției pentru realizarea monumentului de for public Marea Unire înregistrat sub n. 407/20.05.2016„, conform unui raport de expertiză extra-judiciară efectuat de un expert din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor – ORDA, la comanda AMPT. Ioan Bolborea a contestat apoi modalitatea în care AMPT a dispus rezilierea unilaterală a Acordului – cadru nr. 4/28.06.2017 și a contractului subsecvent nr. 6/31.07.2017, iar AMPT, în apărarea sa, a invocat excepția nulității procesului-verbal al ședinței de analiză a soluției pentru realizarea monumentului de for public ”Marea Unire”.

Ce constată instanța de fond

Tribunalul București notează că, în acest caz, AMPT, formulând declarația unilaterală de reziliere, a susținut lipsa identității între cele două lucrări – lucrarea câștigătoare în urma concursului din anul 2007 și cea stabilită prin Acordul-cadru nr. 4/28.06.2017 , ceea ce ar conduce la o ne-executare corespunzătoare a obligațiilor asumate. Tribunalul a remarcat însă că pentru a analiza existența unei ne-executări a obligațiilor asumate de către reclamant trebuie să se raporteze la art. 7.1 din Acordul-cadru nr. 4/28.06.2017. Conform acestuia, promitentul prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul achizitor, să realizeze opera de artă ”Ansamblu monumental Marea Unire” (constând într-o compoziție pe verticală sub forma unei cupole de 18 m înălțime și 20 m lățime (la bază), formată din o mulțime de oameni dispusă în cerc; monumentul va avea 24 de coloane a câte 24 de moduli și 1500 personaje din bronz). Având în vedere că prin sentința civilă nr. 4307/21.06.2018, pronunțată de Tribunalul București – Secția a II-a contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. xxxxx/3/2017, s-a respins cererea de anulare a Acordului-cadru și contractului subsecvent, Tribunalul București constată că reclamantul Ioan Bolborea a procedat la executarea obligațiilor pentru realizarea lucrării, întocmai cum a fost stabilită prin Acordul-cadru nr. 4/28.06.2017 și contractul subsecvent nr. 6/31.07.2017.

Motivele de fond invocate de AMPT nu sunt întemeiate

Instanța a reținut că motivele de fond invocate de AMPT pentru reziliere nu sunt întemeiate, că așa cum rezultă din actele depuse la dosar nu a existat o încălcare substanțială a obligațiilor asumate de reclamant prin Acordul-cadru nr. 4/28.06.2017 și contractul subsecvent nr. 6/31.07.2017,  și că motivul de reziliere invocat este de fapt motivul pentru care pârâta consideră că actele administrative încheiate sunt lovite de nulitate. Pe cale de consecință, instanța a admis cererea și a dispus anularea notificării de reziliere unilaterală de drept nr. 8266/23.11.2018 privind rezilierea unilaterală a Acordului-cadru de servicii nr. 4/28.06.2017 ș i a Contractului subsecvent nr. 6/31.07.2017.

Ce urmează

Cel mai probabil, viitoarea administrație a Bucureștiului, în frunte cu Nicușor Dan, va fi nevoită la un moment dat să aleagă între continuarea războiului în instanțe, cu riscurile de rigoare, respectiv plata unor sume mari de bani din bugetul destul de găurit al Capitalei, sau ajungerea la o înțelegere, respectiv la o soluționare amiabilă, care să pună capăt, pentru totdeauna, disputei dintre Primărie și Ioan Bolborea.

foto: agerpres.ro

Alte articole