Justnews.ro

Un grup de lucru constituit la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor a identificat 4 locuri de deținere, respectiv penitenciarele Iași, Craiova, Gherla și Jilava, în care se vor constitui secții de deținere special destinate pentru persoanele private de libertate diagnosticate cu afecțiuni psihice grave. După cum se arată în Referatul de aprobare a proiectului Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor privind profilarea locurilor de deținere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care a apărut în Monitorul Oficial din 27 martie 2020, la identificarea unităților menționate s-a avut în vedere faptul că acestea au în activitate personal medical de specialitate.

Necesitatea înființării unor secții de deținere special destinate pentru persoanele private de libertate diagnosticate cu afecțiuni psihice grave a fost evidențiată cu ocazia vizitei din anul 2018 a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante. Cu acel prilej a fost adusă în atenție autorităților române, atât asigurarea asistenței de specialitate persoanelor custodiate care suferă de afecțiuni psihice grave, cât și cazarea acestora in spații special destinate.  De asemenea, situația persoanelor private de libertate cu afecțiuni psihice, a fost tratată de către Curtea Europeana a Drepturilor Omului în hotărârile pronunțate, precum cauza Ticu împotriva României, care aduce în sarcina autorităților române, angajarea de personal de specialitate și crearea de spații de cazare special amenajate pentru această categorie de persoane custodiate.

O altă categorie vulnerabilă, deținuții infectați cu HIV

Persoanele aflate în custodia sistemului penitenciar, infectate cu HIV, reprezintă o categorie vulnerabilă față de care manifestă interes atât instituțiile naționale, cât și organismele internaționale, precum Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane ori Degradante (CPT), care formulează constant recomandări față de tratamentul acestora în penitenciar – se mai arată în Referatul de aprobare a proiectului Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor privind profilarea locurilor de deținere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Mai mult, într-o cauză supusă judecății, Judecătoria Sector 4 București a constatat încălcarea de către administrația Penitenciarului Spital București-Jilava a drepturilor corespunzătoare executării pedepsei cu închisoarea în regim deschis, respectiv libertatea de mișcare, față de un reclamant, purtător al virusului HIV. În acest context, grupul de lucru a identificat anumite locuri de deținere care să custodieze această categorie de persoane private de libertate, cu respectarea tuturor condițiilor date de regimul de executare și a drepturilor prevăzute de legislația execuțional penală. În acest sens s-a avut în vedere necesitatea cazării acestei categorii în unități cu personal medical specializat pentru monitorizarea atentă a stării de sănătate și acordarea tratamentului corespunzător.

 

Alte articole