Justnews.ro

Consiliul Baroului București a decis că avocații, care înregistrează mai mult de 30 de refuzuri în 3 luni, fără motive întemeiate, vor fi suspendați 1 an din Registrul de Asistență Judiciară. Hotărârea intră în vigoare de luni, 1 februarie 2021. Decizia a fost luată ținîndu-se cont de numărul crescut de refuzuri/lipsă răspuns din partea avocaților înscriși în Registrul de Asistență Judiciară desemnați aleatoriu pentru preluarea cauzelor.

În Registrul de Asistență Judiciară, precum și în Registrul Curatorilor Speciali, sunt înscriși doar avocații cu drept de exercitare a profesiei, care îndeplinesc următoarele condiții:

  • dețin o asigurare de răspundere profesională obligatorie valabilă;
  • își desfășoarăactivitatea într-o formă de exercitare a profesiei;
  • nu se află sub imperiul vreunei sancțiuni sau măsuri care să-i împiedice să se înscrie in registru.

Registrul de asistență judiciară, pentru anul 2021, a fost publicat  în data de 13.10.2020 pe site-ul www.baroul-bucuresti.ro.

La 1 septembrie 2020, a fost lansat programul informatic privind distribuția automată a cauzelor penale avocaților stagiari. Prin implementarea programului, s-a facilitat repartizarea cauzelor cu respectarea principiilor fundamentale ale repartizării, asigurându-se șanse egale avocaților de a realiza aceleași venituri, eficiență și transparență în cadrul procedurii de distribuire a cauzelor.

Alte articole