Cum s-a judecat, în zadar, cu Președinția României CREDIDAM – un organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor

Exclusivitate

La data de 18.05.2022, Asociaţia Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi – CREDIDAM, în calitate de reclamantă, a înaintat o cerere de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Curţii de Apel București – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, prin care, în contradictoriu cu pârâţii Administraţia Prezidenţială şi Preşedintele României, a solicitat instanței ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună:

  • anularea Deciziei nr.SG/5280/02.05.2022, emisă de Administraţia Prezidenţială privind soluţionarea ca neîntemeiată a plângerii prealabile formulate de reclamantă şi înregistrată la Administraţia Prezidenţială sub nr.RG/3056/14.04.2022;
  • anularea Decretului nr.312/28.03.2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, emis de Preşedintele României şi publicat în Monitorul Oficial nr.321/1.04.2022;
  • obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată generate de soluţionarea prezentei cauze.

În motivarea cererii de chemare în judecată, consemnată de rejust.ro, reclamanta a arătat că a formulat şi transmis Administraţiei Prezidenţiale a României o cerere, adresată Preşedintelui României, prin care a solicitat trimiterea spre reexaminare a Proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, respectiv sesizarea Curţii Constituţionale în vederea exercitării controlului de constituţionalitate a priori al unora dintre prevederile legale astfel cum au fost adoptate, însă la data de 28 martie 2022, Președintele României Klaus Iohannis a semnat Decretul nr. 312/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, decret publicat în Monitorul Oficial nr. 321 din data de 1 aprilie 2022. Urmare a semnării Decretului de promulgare, a intrat în vigoare, la 04.04.2022, Legea 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Prin Decretul nr. 312 se promulgă aşadar o lege care, în opinia CREDIDAM,  conţine prevederi neconstituţionale, texte de lege incomplete, lipsite de efectivitate şi/sau oportunitate şi care se abat de la scopul celor două directive pe care le transpun. Interesul CREDIDAM cu privire la atacarea Decretului nr. 312 din 28.03.2022 decurge din faptul că este unul dintre cele trei organisme de gestiune colectivă, alături de UCMR -ADA şi UPFR, ce emit licenţe în numele grupului de titulari de drepturi pe care îi reprezintă, respectiv colectează remuneraţiile cuvenite acestora şi apoi le redistribuie titularilor de drepturi. Potrivit CREDIDAM, unele dintre textele de lege adoptate stabilesc, în sarcina sa, o serie de obligaţii administrative dificil dacă nu chiar imposibil de gestionat, alte prevederi încalcă în mod flagrant dreptul organismului de gestiune colectivă de a negocia cu utilizatorii (libertatea contractuală a părţilor), iar altele ar putea încălca în practică dreptul de proprietate asupra fondurilor sale.

Reclamanta a mai susţinut că Decretul nr. 312 este emis cu nesocotirea prevederilor art. 77 alin. 2 şi ale art. 80 alin. 2 din Constituţia României ce reglementează obligaţia Preşedintelui României de a analiza conţinutul normativ al legii ce i-a fost înaintată pentru promulgare, respectiv de a determina necesitatea transmiterii acesteia Parlamentului, spre reexaminare, ori Curţii Constituţionale, în vederea exercitării controlului de constituţionalitate a priori. Ca atare, neîndeplinirea obligaţiei de analizare a conţinutului normativ al legii, respectiv netrimiterea legii Parlamentului spre reexaminare şi/sau Curţii Constituţionale în vederea exercitării controlului de constituţionalitate a priori, va imprima – în opinia CREDIDAM – un caracter de nelegalitate Decretului de promulgare.

Doar de un singur termen de judecată a avut nevoie Curtea de Apel București pentru a pronunța următoarea soluție:

  • Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Preşedintelui României şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Administraţiei Prezidenţiale. Admite excepţia inadmisibilităţii. Respinge cererea ca inadmisibilă. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel București, Secţia a VIII–a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată azi, 22.11.2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

CREDIDAM a atacat sentința cu recurs, așa că litigiul a ajuns în fața judecătorilor de la instanța supremă. Și aceștia, la rândul lor, au avut nevoie doar de un termen de judecată pentru a soluționa zilele trecute, definitiv, disputa:

  • Detalii soluţie: Respinge cererea recurentei – reclamante Asociaţia Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi – CREDIDAM privind suspendarea cauzei, ca nefondată. Respinge recursul declarat de reclamanta Asociaţia Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi – CREDIDAM împotriva sentinţei civile nr. 2132 din data de 22 noiembrie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 14 februarie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
spot_img

Articole recente

Fiscul nu i-a convins pe judecători să angajeze răspunderea unei persoane în solidar cu mama sa, urmărită penal și devenită insolvabilă

Prin Decizia de angajare a răspunderii solidare, emisă în decembrie 2021 de Administrația Națională a Finanțelor Publice - Direcția...

Mai multe articole din aceeași categorie