De ce a eșuat A.U.R. când a cerut Tribunalului București să aprobe noile modificări aduse statutului partidului

Exclusivitate

În data de 2 martie anul acesta, prin cererea adresată Tribunalului Bucureşti-Secţia a V-a civilă, reclamanții Simion George Nicolae, co-preşedinte al Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (A.U.R.) și Târziu Claudiu-Richard, co-preşedinte al Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor ( A.U.R.), au solicitat înregistrarea unor modificări la statutul formațiunii, în temeiul Legii nr. 14/2003 ( Legea partidelor politice).

Ce prevede legea

Ministerul Public, prin procurorul de ședință, a solicitat admiterea cererii, cu înscrierea modificărilor în Registrul partidelor. Potrivit prevederilor art. 25 al. 1 şi 2 din Legea nr. 14/2003, modificarea statutului sau a programului partidului politic poate avea loc în condiţiile prevăzute de statut. Orice modificare se comunică Tribunalului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data adoptării. Tribunalul Bucureşti o examinează potrivit procedurii prevăzute la art. 20 şi 21 din legea amintită. După cum rezultă din prevederile art. 10 din Legea nr. 14/2003, statutul partidului politic cuprinde în mod obligatoriu:

 • a) denumirea integrală şi denumirea prescurtată;
 • b) descrierea semnului permanent;
 • c) semnul permanent sub formă grafică alb-negru şi color, în anexă;
 • d) sediul central;
 • e) menţiunea expresă că urmăreşte numai obiective politice; f) drepturile şi îndatoririle membrilor;
 • g) sancţiunile disciplinare şi procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor;
 • h) procedura de alegere a organelor executive şi competenţele acestora;
 • i) competenţa adunării generale a membrilor sau a delegaţilor acestora;
 • j) organele împuternicite să prezinte candidaturi în alegerile locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale;
 • k) organul competent să propună reorganizarea partidului sau să decidă asocierea într-o alianţă politică ori în alte forme de asociere;
 • l) condiţiile în care îşi încetează activitatea;
 • m) modul de administrare a patrimoniului şi sursele de finanţare, stabilite în condiţiile legii;
 • n) organul care reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice şi terţi;
 • o) alte menţiuni prevăzute ca obligatorii în prezenta lege.
Probleme la statutul modificat

Tribunalul a constatat că statutul modificat respectă, în general, prevederile art. 10 din Legea nr. 14/2003 şi ale art. 11-17 din acelaşi act normativ, cu excepţia prevederilor art. 67 al. 5 din statutul modificat care prevăd posibilitatea partidului de a deţine posturi de radio-televiziune şi care contravin prevederilor art. 16 al. 1 din Legea nr. 334/2006. În respectivul act legislativ, se arată că partidele politice pot obţine venituri din activităţile de editare, realizare şi difuzare a publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii, însă deţinerea de posturi de radio-televiziune nu se încadrează în excepţiile reglementate de acest text de lege. De asemenea, în art. 3 al. 1 şi 2 din Legea nr. 14/2003 se arată că pot funcţiona ca partide politice numai asociaţiile cu caracter politic, constituite potrivit legii, şi care militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale şi nu pot funcţiona partidele politice care, prin statutul, programele, propaganda de idei ori prin alte activităţi pe care le organizează, încalcă prevederile art. 30 alin. (7), art. 40 alin. (2) sau (4) din Constituţia României, republicată. Instanța a mai constatat că art. 5 al. 3 din Legea nr. 14/2003 prevede că denumirea integrală şi denumirea prescurtată, precum şi semnul permanent nu pot reproduce sau combina simbolurile naţionale ale statului român, ale altor state, ale organismelor internaţionale ori ale cultelor religioase.

Ce a constatat instanța

Tribunalul a constatat că denumirea partidului, prevederile art. 2 al. 5 din statut care stabilesc că Ziua Oficială a Alianţei pentru Unirea Românilor este 1 decembrie şi semnul permanent al partidului, care reproduce harta României extinsă în partea de est, astfel încât să cuprindă regiunile istorice româneşti aflate în prezent pe teritoriul altor state, nu respectă prevederile art. 5 al. 3 din Legea nr. 14/2003 care prevăd că denumirea integrală şi denumirea prescurtată, precum şi semnul permanent nu pot reproduce sau combina simbolurile naţionale ale statului român, ale altor state, ale organismelor internaţionale ori ale cultelor religioase în condiţiile în care denumirea oficială a statului este ,,România” iar art. 12 al. 2 din Constituţie prevede că ziua naţională a României este 1 Decembrie. Prin urmare, alegându-şi ca zi oficială, ziua naţională care este simbol naţional, partidul nu a respectat, de asemenea, nici prevederile art. 3 al. 2 din Constituţie, nefiind admisibil ca simbolurile naţionale ale statului român să fie folosite pentru atragerea de capital electoral de către un partid, în condiţiile în care legea nu permite acest lucru. În concluzie, statutul modificat nu respectă ordinea de drept şi principiile democraţiei constituţionale, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 3 al. 1 din Legea nr. 14/2003.

Ce a decis instanța și ce urmează

În 14 aprilie 2022, instanța Tribunalului București a respins cererea formulată de cei doi copreşedinți ai Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (A.U.R.), Simion George Nicolae și Târziu Claudiu-Richard:

 • Solutia pe scurt: Respinge cererea de încuviinţare a modificării statutului ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti-Secţia a V-a civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei în data de 14 aprilie 2022.
  Document: Hotarâre  22/DEC/P  14.04.2022

Soluția a fost atacată, iar procesul a ajuns pe rolul Curții de Apel București, la completul format din judecătorii Negoescu-Gândac Mihai-Andrei și Ștefan Claudia-Constantina. Săptămâna trecută, instanța a decis ca apelantul să depună precizări cu privire la modificările aduse statutului partidului, prin art. 25 alin. 4, art. 32 şi art. 33 din perspectiva dispoziţiilor art. 4 alin 1 din Legea nr. 14/2003. Următorul termen de judecată a fost fixat pentru data de 20.10.2022.

foto: partidulaur.ro

spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie