Justnews.ro

Prin adresa din 17.11.2022, Ministerul Justiţiei (MJ) a solicitat Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) detaşarea în cadrul ministerului, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 9.01.2023, a judecătorului VOICULESCU ANCA-MAGDA, preşedintele Secţiei a IV-a civile a Tribunalului Bucureşti.

Voiculescu Anca-Magda, care are o vechime în funcţia de judecător de 25 de ani şi gradul profesional de tribunal, şi-a exprimat consimţământul privind detaşarea pe o perioadă de 3 ani în cadrul Ministerului Justiţiei , iar conducerea Tribunalului Bucureşti a avizat favorabil detaşarea magistratului la Ministerul Justiţiei.

Având în vedere solicitarea formulată, motivele invocate, atribuţiile complexe, de natură juridică, specifice serviciului în cadrul căruia s-a solicitat detaşarea, precum şi necesitatea de a se asigura buna funcţionare şi desfăşurare a activităţii direcției din cadrul ministerului, văzând şi avizul favorabil al Tribunalului Bucureşti, Secţia pentru judecători a dispus, prin Hotărârea 2960/22.11.2022, detaşarea la Ministerul Justiţiei, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 9.01.2023, a doamnei judecător Voiculescu Anca-Magda. Potrivit legislației, „Durata detaşării este cuprinsă între 6 iuni şi 3 ani. Detaşarea se prelungeşte o singură dată, pentru o durată de până la 3 ani”.

Judecătorul Voiculescu Anca-Magda va ocupa o funcție de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în cadrul Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară – Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială.

Alte articole