Daune morale de 40.000 de euro pentru neajunsurile cauzate de lucrările de la magistrala 5 de metrou Drumul Taberei

Exclusivitate

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a civilă, reclamanta XXX a chemat în judecată Statul Român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanțelor, precum și Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” S.A.. Reclamanta a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, în conformitate cu art. 630 din Noul cod civil (NCC), să dispună obligarea, în solidar, a pârâţilor să o despăgubească pentru prejudiciul provocat ca urmare a tulburărilor anormale de vecinătate cauzate prin lucrările de construire a magistralei nr. 5 a metroului, prejudiciu ce i-a fost produs sub forma:

  • prejudiciului material, prin afectarea structurii de rezistenţă a construcţiei proprietatea sa, din Bucureşti, Bd. Eroilor nr. xxx, sect. 5, prejudiciu pe care l-a evaluat provizoriu la suma de 250.000 euro (1.145.000 lei);
  • prejudiciului nepatrimonial, sub forma pierderii sănătăţii ca urmare a stresului permanent şi îndelungat provocat de aceleaşi lucrări de construire a magistralei de metrou, prejudiciu pe care l-a apreciat la suma de 1.000.000 euro (4.580.000 lei).

Imobilul, grav afectat

În motivarea consemnată de rejust.ro, reclamanta a arătat că, după ce au început lucrările de construire la magistrala 5 a metroului bucureştean, au apărut, pentru reclamantă şi pentru alți proprietari din zonă, o serie de tulburări cu consecinţe extrem de grave, tulburări pe care reprezentanta uneia dintre societăţile implicate în realizarea tronsonului de metrou le-a numit, cu multă indulgenţă, „disconfort” sau „deranj”. În realitate, lucrările de construire a magistralei 5 de metrou au avut ca efect, pe de o parte, avarierea gravă a structurii de rezistenţă a clădirii aflate în proprietatea reclamantei şi, pe de altă parte, crearea unei stări de stres permanent (suferinţă psihică) ce a determinat îmbolnăvirea acesteia, ca urmare a stării de stres prelungit.

Astfel, reclamanta a arătat că săparea galeriilor metroului a avut drept efect surparea unor straturi din subsolul terenului din imediata vecinătate a imobilului proprietatea sa, ceea ce a condus la afectarea fundaţiei clădirii ( între trotuarul ce înconjoară clădirea şi aceasta, a apărut o fisură cu lăţimea de aproximativ 3 cm, iar nivelul trotuarului scăzuse cu 1-2 cm, situaţie ce a putut fi constatată printr-o simplă examinare vizuală). Totodată, forările necesare realizării structurii de rezistenţă a galeriei de metrou şi implantarea unor piloni de rezistenţă au implicat folosirea unui utilaj de mare forţă care, în timpul activităţii, au produs trepidaţii extrem de puternice, asemănătoare efectelor unui seism cu intensitatea de gradul IV-V (scara Mercalli). În fine, lucrările de construire au impus şi schimbarea traseului conductelor de canalizare, ceea ce a determinat, în timpul ploilor mai însemnate cantitativ, producerea unor infiltrări şi chiar inundarea subsolului casei reclamantei, cu consecinţe nefaste asupra rezistenţei acesteia. Ca urmare a afectării structurii de rezistenţă a clădirii, s-au produs însă şi alte avarii: fisuri în pavajul curţii, fisuri evidente în pereţii portanţi ai clădirii (care au facut parte din structura de rezistenţă), uşile nu se mai închid bine sau se deschid singure, mișcări ale clădirii la trecerea autovehiculelor grele, etc.

O dovadă a faptului că rezistenţa clădirilor din zonă a fost serios afectată o constituie şi împrejurarea că, la un moment dat, s-a pus problema evacuării tuturor persoanelor ce locuiau în zona Eroilor, din cauza riscului de prăbuşire a clădirilor, precum şi de montarea, de către constructorul liniei de metrou, a unor „repere” pentru a evidenția deplasările clădirilor faţă de nivelul solului.  Apoi trebuie luat în considerare zgomotul permanent care a fost produs de autovehiculele şi de utilajele angrenate în lucrările de construire, ţinând cont de faptul că s-a lucrat non-stop, zi şi noapte, praful degajat de la şantier, pe perioade îndelungate de timp, inundarea repetată a curţii şi a subsolului, invazia de şobolani care s-a produs la un moment dat, ca urmare a afectării sistemului de canalizare, invazie ce continuă şi în prezent. Reclamanta a mai spus că, în motivare, că în aceeaşi situaţie s-au aflat și se află şi alţi proprietari din zonă, numai că acestora, însă, Metrorex SA le-a efectuat renovări superficiale ale clădirilor (aşa cum i-a propus şi reclamantei), acesta fiind motivul pentru care nu au mai acţionat ulterior societatea în judecată.

Raportul de expertiză

Din raportul de expertiză judiciară în specialitatea construcții civile și industriale, întocmit în cauză de către expertul XXX, a reieșit faptul că structura de rezistență a imobilului reclamantei a fost afectată de lucrările la Magistrala 5 de metrou. Expertul și-a justificat în mod clar, concret și coerent, concluziile, a argumentat de ce a ajuns la concluzia prezentată în raportul de expertiză, iar obiecțiunile formulate în cauză de către pârâta Metrorex SA, calificate ca apărări pe fondul cauzei, au fost declarat de instanță ca neîntemeiate. Astfel, expertul a răspuns în mod clar obiectivului stabilit de instanţă, respectiv acela de a preciza dacă structura de rezistenţă a imobilului a suferit afectări ca urmare a lucrărilor efectuate pentru construirea Magistralei 5 a metroului şi ca urmare a vibraţiei produse de circulaţia trenurilor. Expertul și-a întemeiat concluziile pe inspecția de la fața locului, precum și pe actele existente la dosar, inclusiv pe o serie de teste şi expertize efectuate de către Metrorex, ajungând la concluzia că tasările respective nu se încadrează în limitele acceptabile, fiind afectată structura de rezistenţă a imobilului și arătând că vibrațiile pe care le suportă în continuare acesta, datorate traficului suprateran și subteran, pot afecta în continuare degradarea imobilului situat în zona Eroilor. Mai mult, un martor audiat în cauză a confirmat susținerile reclamantei referitoare la afectarea construcției acesteia, martorul adăugând că au avut loc surpări de teren în zona respectivă și că, la un moment dat, s-a pus chiar problema evacuării proprietarilor din zonă, existând pericolul prăbușirii caselor.

Deciziile judecătorilor

Instanța de fond a stabilit că există o legătură evidentă de cauzalitate între afectarea structurii de rezistență a imobilului în care locuiește reclamanta și afectarea stării de sănătate a acesteia, dovedită cu înscrisurile medicale depuse la dosar, stresul ridicat și prelungit la care aceasta a fost supusă putând conduce la îmbolnăvirea acesteia. Din coroborarea tuturor probelor reiese cu evidență faptul că prin activitatea de construire a magistralei de metrou i s-a cauzat reclamantei un prejudiciu moral. La stabilirea întinderii acestui cuantum al prejudiciului, tribunalul a reținut, cu valoare de principiu, faptul că acesta trebuie integral reparat, indiferent de starea materială a autorului sau a victimei dar, totodată, o asemenea măsură trebuie să fie corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs. În aceste condiții, Tribunalul București a obligat pârâții, în solidar, la plata către reclamantă a daunelor morale în cuantum de 30.000 euro, în echivalent lei la cursul BNR din data plăţii, această sumă fiind rezonabilă si respectând un raport de proportionalitate între limitele răspunderii civile a pârâților și prejudiciul efectiv suferit de către reclamantă. De asemenea, reținând culpa procesuală a pârâților, va dispune obligarea în solidar a acestora la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum total de 11.042,5 lei, reprezentând 6.342,5 lei onorariu de expert, 4.600 lei onorariu de avocat şi 100 lei taxă judiciară de timbru.

Ambele părți au atacat soluția instanței de fond cu apel, care a fost soluționat recent de un complet al Curții de Apel București:

  • Solutia pe scurt: Respinge ca nefondate apelurile formulate de apelanţii-pârâţi. Admite apelul formulat de apelanta-reclamantă. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că: Stabileşte cuantumul daunelor morale la suma 40.000 euro, în echivalent lei la cursul BNR din data plăţii. Menţine în rest sentinţa civilă apelată. Obligă apelanţii-pârâţi Statul Român prin Ministerul Transporturilor şi Metrorex SA, în solidar, la plata către apelanta-reclamantă a sumei de 5.050 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel reprezentând onorariu avocat şi taxă judiciară de timbru. Definitivă. Pronunţată azi, 13.02.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
spot_img

Articole recente

După ce s-a bătut cu punctul în piept invocând practici înșelătoare, ANPC nu s-a mai deranjat să-și motiveze recursul în litigiul cu o bancă

O decizie controversată În  mai 2023, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), prin vocea fanfaronului său șef Horia Constantinescu, anunța...

Mai multe articole din aceeași categorie