Curtea Supremă dă parțial dreptate firmei Smithfield România S.R.L., într-un proces purtat cu ANAF timp de 4 ani

Exclusivitate

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au pronunțat joi, 17 septembrie 2020, verdictul în procesul care a adus față în față compania Smithfield România S.R.L. și două direcții importante din ANAF: Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor.

Verdictul

Judecătorii au decis să admită recursul formulat de reclamanta societatea Smithfield România S.R.L. împotriva Sentinţei nr. 2932 din 13 iulie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal și să caseze în parte sentinţa atacată. Admițând astfel în parte acţiunea formulată de reclamanta Smithfield România S.R.L. judecătorii au anulat în parte Decizia de soluţionare a contestaţiei administrative nr. 167/29.06.2016 emisă de Direcţia Generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul A.N.A.F, Decizia de impunere nr. F-MC 2294/30.10.2015 şi Raportul de inspecţie fiscală nr. F-MC 305/30.10.2015 emise de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili în ceea ce priveşte suma de 1.321.184,68 lei, reprezentând TVA şi cu privire la impozitul pe profit stabilit suplimentar în urma refuzului organelor fiscale de a accepta deductibilitatea cheltuielilor în sumă totală de 5.708.001,04 lei aferentă achiziţiilor de cereale, precum şi accesoriile aferente celor două sume.

În consecință, Instanța supremă a dispus restituirea sumelor încasate cu acest titlu de organele fiscale, dar a menţinut în rest actele administrative atacate. În plus, judecătorii ICCJ au obligat cele două direcții din ANAF la plata sumei de 70.000 lei către recurenta-reclamantă, cu titlu de cheltuieli de judecată. Smithfield România S.R.L. a fost apărată în acest proces de S.C.A. NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN.

Sumele solicitate de ANAF

În baza raportului de inspecție fiscală nr. F-MC 305/30.10.2015, prin decizia de impunere nr. F-MC 2294/30.10.2015 emisă de pârâta Direcția generală de Administrare a Marilor Contribuabili, s-au stabilit obligații fiscale suplimentare în sarcina reclamantei Smithfield România SRL, respectiv 13.266.392 lei reprezentând impozit pe profit și accesorii aferente acestuia în cuantum de 10.946.075 lei – dobânzi/majorări de întârziere și 1.994.796 lei – penalități de întârziere; 23.694 lei reprezentând impozit persoane juridice nerezidente și accesorii aferente acestuia în cuantum de 38.024 lei – dobânzi/majorări de întârziere și 3.554 lei – penalități de întârziere; 1.512.339 reprezentând TVA și accesorii aferente acesteia în cuantum de 1.364.045 lei – dobânzi/majorări de întârziere și 312.268 lei – penalități de întârziere.

Împotriva acestei decizii de impunere, reclamanta a formulat contestație administrativă, solicitând anularea parțială a deciziei de impunere, în ceea ce privește suma totală de 28.350.174 lei, din care 12.992.813 lei reprezintă impozit pe profit, suma de 12.934.071 lei reprezintă accesorii aferente impozitului pe profit, suma de 1.321.185 lei reprezintă TVA, iar suma de 1.102.105 lei reprezintă accesorii aferente TVA. Prin decizia nr. 167/29.06./2016 emisă de pârâta Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, a fost respinsă ca neîntemeiată contestația administrativă formulată de reclamanta Smithfield România S.R.L.

Ce a cerut Smithfield România S.R.L

Reclamanta Smithfield România S.R.L a solicitat anularea în parte a deciziei de impunere nr. F-MC 2294/30.10.2015 și a raportului de inspecție fiscală nr. F-MC 305/30.10.2015 în ceea ce privește obligațiile fiscale suplimentare în sumă de 28.119.954 lei; anularea deciziei nr. 167/29.06.2016 prin care a fost respinsă contestația administrativă; anularea deciziei de accesorii nr. 6489/EV1/31.12.2015 în ceea ce privește obligațiile suplimentare în sumă de 101.444 lei, reprezentând accesorii calculate de organele fiscale la sumele impuse prin decizia de impunere nr. F-MC 2294/30.10.2015; exonerarea reclamantei de la plata obligațiilor suplimentare impuse prin actele administrativ-fiscale contestate și obligarea pârâtelor la restituirea sumelor achitate în baza acestora; obligarea pârâtelor la plata dobânzilor calculate pentru sumele stabilite cu titlu suplimentar de la data achitării acestor sume și până la data restituirii/compensării lor de către pârâte; obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

Anterior,  în 8 martie 2018, și Curtea de Apel București dăduse dreptate reclamantei:

Solutia pe scurt: Respinge recursul formulat de către recurenta-pârâtă Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, ca nefondat. Admite recursul formulat de către recurenta-reclamantă Smithfield România S.R.L.. Casează în parte sentinţa recurată. Obligă pârâta la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reduse. Menţine în rest sentinţa. Obligă recurenta-pârâtă D.G.A.M.C. la plata către recurenta-reclamantă a sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reduse. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.03.2018.

foto: smithfield.ro

spot_img

Articole recente

Cum a eșuat Asociația Presei Sportive din România în încercarea de a obține “pensii speciale” pentru membrii săi

Contextul În 2016, un proiect de lege, propus de fostul senator UNPR Haralambie Vochițoiu, adoptat de Parlament iar ulterior promulgat...

Mai multe articole din aceeași categorie