Cum se luptă o firmă sârbească cu una din Cehia pentru dreptul de utilizare a mărcii “TESLA” pe teritoriul României

Exclusivitate

În toamna anului 2021, firma sârbească INTERNET GROUP D.O.O.BEOGRAD a depus la Tribunalul București – Secţia a III – Civilă, o cerere de chemare în judecată a pârâților TESLA HOLDING a.s. (firmă din Cehia) şi Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Pretențiile

Reclamanta a solicitat instanţei de judecată ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună decăderea pârâtei TESLA HOLDING a.s. din drepturile conferite de marca internaţională figurativă înregistrată prin cererea cu numărul 504569, număr de înregistrare 504569, radierea mărcii Tesla şi obligarea OSIM la informarea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale cu privire la radierea mărcii Tesla și obligarea pârâtei TESLA HOLDING a.s. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul demers judiciar. În motivarea cererii, consemnată de rejust.ro, reclamanta a arătat că activităţile sale se desfăşoară în spaţiul online, prin furnizarea unor servicii de telecomunicaţii, prin crearea şi design -ul conţinutului media, aplicaţiilor şi site-urilor web, precum şi prin crearea şi implementarea e-business, e-commerce şi a strategiilor de promovare online. Reclamanta a arătat că analizează o strategie de piaţă centrată pe marca Tesla, pentru o serie de produse, în scopul extinderii activităţii şi pe teritoriul României. Întrucât modelul său de afaceri vizează folosirea mărcii „Tesla” pentru diverse categorii de produse, reclamanta a introdus, la nivel european, mai multe acţiuni ce vizează decăderea pârâtei Tesla Holding a.s. din drepturile de utilizare pentru mai multe mărci comunitare. În unele cazuri, instanţele de judecată au considerat că se impune admiterea acţiunilor formulate, dat fiind faptul că TESLA HOLDING a.s. nu a putut dovedi că ar utiliza respectiva marcă internaţională în ţara în cauză.

Reclamanta a susținut că TESLA HOLDING a.s.  deţine şi înregistrări internaţionale ale mărcii „Tesla” cu aplicabilitate într-o serie de ţări europene, printre care şi România.  Aceste mărci acoperă liste foarte largi de bunuri, însă Tesla Holding a.s. nu ar fi utilizat marca pe teritoriul României. Din punct de vedere legal, demersurile oricărei entităţi juridice de a înregistra şi folosi marca Tesla în România sunt, însă, blocate de existenţa mărcii Tesla pe numele pârâtei Tesla Holding s.a.. Reclamanta susține că această marcă nu este folosită de mai bine de 5 ani în România, așadar în cauză ar fi astfel îndeplinite toate condiţiile legale prevăzute de Legea nr, 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, ce justifică decăderea pârâtei Tesla Holding s.a. din drepturile conferite de deţinerea marca Tesla.

Apărarea pârâtei Tesla Holding a.s.

TESLA HOLDING a.s a arătat că are, ca principal obiect de activitate, producerea de tranzistori, diode şi redresoare controlate cu siliciu, circuite integrate, baterii de toate tipurile, difuzoare, gramofoane, casetofoane, CD playere, aparate radio şi televizoare, precum şi o serie întreagă de electrocasnice. Deopotrivă, produce şi echipamente de releu radio ce deservesc diverse echipamente şi sisteme electronice. Totodată se ocupă și de comercializarea unei game largi de produse – atât către consumatori casnici, prin intermediul retailerilor de electronice, electrocasnice şi accesorii pentru acestea (de pildă spaţii comerciale online, de tipul Emag), cât şi către clienţi industriali {de exemplu din industria de automobile). De reținut și faptul că TESLA HOLDING a.s a procedat la acordarea de licenţe către 4 societăţi, cu scopul de a produce sau/şi de a distribui/ vinde produse sub marca TESLA. De pildă, prin intermediul contractului încheiat la data de 04.02.2016 a acordat Tesla Batteries a.s., o licenţă neexclusivă de utilizare a mărcii internaţionale verbale TESLA nr. 504571 şi a mărcii figurative-nr. 504569. Mai mult, se reţine comercializarea de produse marca „ Tesla” online, prin intermediul mai multor site-uri de comercializare, precum „E-mag”, ”PC Garage”, „woww.ro”; „ocazii.ro”; „Tesla-robot.ro”, „e Sell”, etc. În apărarea sa, TESLA HOLDING a.s a arătat instanței și o serie de cataloage de prezentare produselor comercializate prin intermediul cesionarilor neexclusivi, cataloage adresate inclusiv partenerilor comerciali din România.

Soluțiile judecătorilor

La sfârșitul anului 2022, Tribunalul București a pronunțat o primă soluție în acest litigiu:

  • Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei de interes. Respinge cererea ca neîntemeiată. Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 6451,93 USD cu titlu de cheltuieli de judecată, inirariu avocaţial, echivalent în lei la cursul BNR din ziua plăţii. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată azi, 13.12.2022, prin punerea soluţiei la dispoziia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Instanța a argumentat că pârâta a reuşit să probeze faptul că marca „ Tesla” a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată. Astfel, din coroborarea cataloagelor cu ansamblul probatoriu administrat în cauză, instanța a ajuns la concluzia unei folosiri efective şi reale a produselor pârâtei pe piaţa din România, de natură a identifica produsele şi serviciile acesteia, atât de consumatorii neprofesioniști (consumatorii de rând), dar şi de către profesioniştii ce activează în domenii adiacente obiectului de activitate al pârâtei, ale cărei produse le sunt necesare în propria activitate de producţie.

Sentința Tribunalului București a fost atacată de reclamantă la instanța superioară. Recent, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție, de data asta în favoarea reclamantei, dar care însă nu este definitivă și mai poate fi atacată cu recurs la instanța supremă:

  • Solutia pe scurt: Respinge apelul incident, ca nefondat. Admite apelul principal. Schimbă în parte sentința atacată, în sensul că: Admite în parte cererea introductivă. Decade pârâta din drepturile conferite pe teritoriul României de marcă internațională nr. 504569 „TESLA” cu privire la toate clasele de produse și servicii pentru care aceasta a fost înregistrată, cu excepția următoarelor clase: – Clasa 9 – Surse electrochimice de curent, componente pasive, în special rezistori, conectori şi alte dispozitive de conectare, bobine și alți inductori, tuburi electrice; – Clasa 11 – Surse de lumină; Înlătură obligația reclamantei de a plăti cheltuieli de judecată pârâtei. Păstrează celelalte dispoziții ale sentinței atacate. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Recursul se va depune la Curtea de Apel București – Secția a IV-a civilă. Pronunțată azi, 03.04.2024, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.
spot_img

Articole recente

Instanța a suspendat procesul legat de rezilierea contractului încheiat cu firma siriană a lui Omar Hayssam pentru IPRS Băneasa

Curtea de Apel București a decis săptămâna trecută să suspende procesul legat de rezilierea contractului încheiat de Autoritatea pentru...

Mai multe articole din aceeași categorie