Cum se chinuie TAROM să recupereze o pagubă de 22.000 lei ce ar fi fost provocată de conducerea companiei acum mai bine de 10 ani

Exclusivitate

Contractul păgubos și controlul

În 2013, conducerea companiei TAROM a aprobat încheierea contractului nr. 6724 cu societatea XXX SA, având ca obiect închiriere restaurant și asigurare servicii de catering pentru un eveniment ce a avut loc în data de 18.09.2013, în valoare de 21.793,40 lei. În perioada 07.01.2014 – 28.02.2014, reprezentanți ai Curții de Conturi a României, în exercitarea atribuțiilor legale, au derulat un control al modalității de administrare a companiei TAROM, în acest sens fiind întocmit Raportul de control nr. 6299/28.02.2014. În esență, pe lângă alte abateri, s-a constatat de către auditorii Curții de Conturi încălcarea prevederilor art. III alin. 3 din OUG nr. 26/2012, care interzice achiziționarea de bunuri pentru zile festive pentru companiile naționale care au înregistrat pierderi sau au primit subvenții din fonduri publice în anul precedent, fiind vorba, printre alte evenimente, și de cel menționat anterior. Pentru a fi asigurată punerea în executare a raportului a fost emisă decizia din 27.03.2014. Decizia a fost însă ulterior contestată, după care contestaţia formulată a fost respinsă, motiv pentru care Tarom a sesizat instanţa de contencios administrativ competentă, solicitând doar anularea deciziei nr. III/9/27.03.2014 şi anularea încheierii Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi. Prima instanță, prin Sentința civilă din 27.01.2015, a admis în parte acțiunea, fiind însă menținută abaterea constatată pentru încălcarea art. III alin. 3 din OUG nr. 26/2012. Soluția a fost menținută de ÎCCJ, prin decizia din 12.12.2018, prin respingerea recursurilor declarate de reclamantă și de Curtea de Conturi a României. Primele măsuri luate de TAROM în vederea recuperării prejudiciului datează din anul 2021 când Adunarea Generală a companiei a aprobat formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorilor, prin hotararea din data de 16.09.2021. Aceasta înseamnă că este vorba de răspunderea specială reglementată de prevederile art. 155 din lg. 31/1990, răspundere grefată pe contractul de mandat/administrare.

Pretențiile

Acesta a fost contextul în care, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov, la data de 22.06.2022 reclamantul TAROM S.A. a chemat în judecată pe pârâții Heinzmann Oliver Edouard, Macec Valentin, Demetriade Nicolae, Ghenea Marius Aurel, Pascariu Corneliu, Ladunca Ciprian, Moriaty Michael și Prunariu Dumitru. TAROM a solicitat judecătorului pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună obligarea pârâţilor, în solidar, la plata integrală a prejudiciului creat în patrimoniul reclamantei, constând în:

1.1. prejudiciul in sumă de 21,793,40 lei reprezentând cheltuieli nelegale efectuate ca urmare a încheierii intre TAROM şi XXX S.A. cu încălcarea dispozițiilor legale a contractului nr. 6724/02.10.2013;

1.2. beneficiul nerealizat prin lipsirea de folosința sumei de 21.793,40 lei, respectiv dobânda legală calculată de la data efectuării plații nelegale (09.10.2013) si până la data recuperării integrale a acesteia.

1.3. suma de 2.096.76 lei reprezentând beneficiul nerealizat în perioada 13.09.2013-19.12.2019, prin lipsirea de folosință sumei de 5.259,56 lei, respectiv valoarea dobânzii legale aferentă cheltuielii nelegale in cuantum total de 5.259,56 lei.

  1. În subsidiar, obligarea pârâților la plata integrală a prejudiciului creat în patrimoniul TAROM constând în sumele enunțate mai sus ținând cont de contribuția la producerea prejudiciului a fiecărei categorii de pârâți (directori, respectiv administratori)
  2. In al doilea subsidiar, obligarea pârâților la plata integrală a prejudiciului creat in patrimoniul TAROM constând in sumele enunțate mai sus in mod divizibil intre aceștia, in cote egale sau ținând cont de contribuția fiecăruia dintre pârâți la producerea prejudiciului;
  3. Obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta procedură.

Decizia primei instanțe

În aprilie anul trecut, Tribunalul Ilfov a pronunțat prima sentință în acest litigiu:

  • Solutia pe scurt: Ia act de modificarea cadrului procesual pasiv cf. art. 204 CPC si cererii modificatoare depuse de reclamant la f. 372 vol.3. Dispune eliminarea din citativ a paratului Heinzmann Cristian Edouard Maria Georges Albert. Admite excepţia lipsei calitatii de reprezentant a avocatului pentru paratul Heinzmann Oliver Edouard si anuleaza cererile formulate de acesta ca fiind formulate de o persoana fara calitate de reprezentant. Admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune si respinge actiunea principala formulata ca fiind prescrisa. Admite exceptia inadmisibilitatii si respinge cererea subsidiara ca fiind inadmisibilă. Obliga reclamantul la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 1765,19 lei catre paratul Macec Valentin. Obliga reclamantul la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 1765,19 lei catre paratul Demetriade Nicolae. Obliga reclamantul la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 1765,19 lei catre paratul Ghenea Marius Aurel. Obliga reclamantul la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 1765,19 lei catre paratul Pascariu Corneliu. Obliga reclamantul la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 1765,19 lei catre paratul Ladunca Ciprian. Obliga reclamantul la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 2859,80 lei catre paratul Moriaty Michael. Respinge cererea privind plata cheltuielilor de judecata formulata de Prunariu Dumitru ca neintemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată cf. art. 396 alin.2 CPC, prin punerea soluţiei la dispoziţia partilor de catre grefa, la data de 20.04.2023.

În motivarea soluției, consemnată de rejust.ro, judecătorul a arătat că, potrivit art. 2528 alin. 1 C. civ., prescripţia dreptului la acţiune în repararea unei pagube, care a fost cauzată printr-o faptă ilicită, începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea. Instanța a menționat că legea prevede două momente alternative din care începe să curgă termenul de prescripţie al acţiunii în repararea unei pagube cauzate printr-o faptă ilicită, unul de natură subiectivă şi altul de natură obiectivă. Tribunalul a apreciat că momentul subiectiv de la care a început să curgă termenul general de prescripție de trei ani a fost reprezentat de data aprobării situației financiare anuale pentru anul 2013, când se putea lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, cf. dispoziţiilor art. 117 ind.2 si art. 155 alin.3 din lg. 31/1990. În acest context, tribunalul subliniază că fapta ilicită reprezentată de încălcarea prevederilor art. III alin. 1 din OUG nr. 26/2012 exista încă de la momentul încheierii actelor ce au reprezentat plățile pentru zile festive. Faptul că abaterile au fost constatate de către Curtea de Conturi ca urmare a unui control efectuat în condițiile legii nu prezintă nicio relevanță sub acest aspect, încălcarea legii și, în consecință, temeiul atragerii răspunderii pârâților existând indiferent dacă încălcarea ar fi fost sau nu constatată de Curtea de Conturi. Prin raportare la aceste momente, având în vedere data formulării cererii de chemare în judecată în acest dosar ( 2022) și lipsa unor cauze de întrerupere sau de suspendare a cursului prescripției, instanța a constatat că dreptul material la acțiune al reclamantei s-a prescris.

Soluția Tribunalului Ilfov a fost atacată cu apel, litigiul ajungând astfel, la sfîrșitul anului trecut, în fața judecătorilor Curții de Apel București. Următorul termen de judecată a fost fixat pentru 8 februarie 2024.

spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie