Justnews.ro

Curtea de Apel București a pronunțat marți, 13 octombrie, o hotărâre prin care a dat definitiv câștig de cauză concernului german Audi în procesul în care acesta s-a judecat cu Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți.

Soluția pe scurt: Respinge excepţia nulităţii recursului. Respinge recursul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13.10.2020.
Document: Hotarâre  1797/2020  13.10.2020

Anterior, judecătoarea Bradu Andreea Mihaela, de la Tribunalul București, Secția a II – a Contencios Administrativ și Fiscal, a hotărât să oblige pârâta (ANAF) la plata către reclamantă (Audi AG) a sumei de 464.602,42 lei cu titlu de dobânzi fiscale datorate pentru rambursarea cu depăşirea termenului legal a TVA aferentă perioadei 01.01.2009-31.12.2009. De asemenea, instanța a mai decis să oblige pârâta la plata către reclamantă a sumei de 14.182 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru, onorariu avocat şi onorariu expert.

Motivarea instanței

Audi AG, contribuabil nerezident neînregistrat, în perioadele relevante speței, în scopuri de TVA în România, stabilit si înregistrat în scop de TVA în Germania, a solicitat rambursarea TVA achitată pentru achizițiile efectuate în acea perioadă în România. În acest sens, Audi AG a depus în 13.07.2010 o Cerere de rambursare a TVA, în sumă totală de 854.118,24 RON. Cererea de Rambursare a fost soluționată de către ANAF abia la nivelul anului 2012, printr-o decizie prin care au fost aprobați la rambursare doar 136.399,62 RON, din totalul de 854.118,24 RON solicitați, cererea fiind respinsă atunci pentru o sumă de 717.718,62 RON.

Împotriva modului de soluționare al Cererii de Rambursare, Audi AG a formulat Contestație în 09 octombrie 2012, ce a fost soluționată abia la data de 02.03.2015, dispunîndu-se să se procedeze la o noua analiză a cererii de rambursare. Abia la data de 30.03.2016, Cererea de Rambursare a fost soluționată în mod complet de către ANAF, fiind aprobată la rambursare și suma de 717.718,62 lei.

În urma acestor tergiversări, ținând cont de prevederile legislației aplicabile cât si de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la rambursările de TVA efectuate cu întârziere, Audi AG a depus la data de 28.10.2016, o Cerere de acordare de dobânzi, dar autoritatea fiscală a respins din nou solicitarea. ANAF-ul a respins ulterior și Contestația depusă de Audi AG față de respective decizie.

AUDI, prin  S.C.A. RUBIN, MAYER, DORU & TRANDAFIR, s-a adresat apoi instanțelor românești de judecată, clamând existența unui drept de creanță împotriva ANAF derivând din nerespectarea termenului de soluționare a Cererii de rambursare a TVA achitată pentru achizițiile realizate in anul 2009.

Tribunalul a reținut faptul că reclamanta Audi AG nu a fost în culpă pentru nerestituirea sumei pe parcursul perioadei descrise anterior, iar prejudicierea acesteia este prezumată de lege, în condițiile în care i se recunoaște dreptul la dobânzi calculate la nivelul majorărilor de întârziere. În consecință, instanța a stabilit că suma cuvenită cu titlu de dobânzi să fie determinată în raport de calculul cuprins în raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză, respectiv este în cuantum de 464.602,42 lei ( aproximativ 100.000 de euro).

Observație: Cu 90.000 de salariați, Audi AG a produs în 2019 1,8 milioane de mașini și a avut încasări de 55 miliarde de euro. Tot în 2019, România a avut un PIB de 223 miliarde de euro ( doar de 4 ori mai mult decât Audi AG), dar cu 19.000.000 de locuitori. Când e vorba de dreptate, Audi AG se bate până la capăt, chiar și pentru 100.000 de euro.

foto: audi.com

 

Alte articole