Cum a scăpat o firmă de o amendă de circulație primită în Olanda și transmisă în România pentru a fi pusă în executare

Exclusivitate

Printr-o adresă înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la data de 1.02.2023, autoritățile olandeze au solicitat recunoaşterea şi executarea sancţiunii pecuniare, în cuantum de 146 euro, amendă contravenţională, aplicată intimatei S.C. INNOCENS CONCEPT STORE S.R.L. prin decizia pronunţată la data de 22.06.2022, nedefinitivă. Sancțiunea a fost aplicată pentru săvârșirea unei contravenții la regimul circulației pe drumurile publice.

Trei săptămâni mai târziu, Judecătoria Sectorului 1 decide să respingă, ca nefondată,  solicitarea de recunoaştere și executare a sancțiunii pecuniare aplicate prin decizia pronunţată de către Adm. verwerking flitsgegevens CJIB, Regatul Olandei, la data de 22.06.2022, nedefinitivă. Judecătorul a explicat, în motivarea soluției consemnată de rejust.ro, că sunt supuse recunoașterii și executării doar amenzile penale sau administrative aplicate prin hotărâri executorii. În prezenta cauză, instanța a reținut că autoritățile olandeze nu au făcut dovada comunicării deciziei de sancționare către firma respectivă. Astfel, decizia a fost comunicată în atenția S.C. INNOCENS CONCEPT STORE S.R.L., cu sediul social în București, ….., sector 5. Urmare a verificărilor realizate în Registrul ONRC s-a remarcat faptul că S.C. INNOCENS CONCEPT STORE S.R.L. are sediul social în București, …., sector 1. De asemenea, s-a constatat că la adresa din București, ……, sector 5, avea/are sediul social o altă societate comercială. Instanța a apreciat că se creează astfel un dubiu evident asupra îndeplinirii în condiții legale a procedurii de comunicare, instanța neavând cum să verifice dacă persoana față de care se formulează o acuzație în materie penală, a fost informată cu privire la sancțiune și a avut dreptul la un recurs efectiv. Astfel, constatând viciul de comunicare inițial, după ce a fost indicat numele unei societăți și sediul social al altei societăți, instanța română nu a putut reține, asemenea autorităților olandeze, că decizia de sancționare a rămas definitivă, termenul pentru formularea căii de atac neîncepând să curgă. Instanța constată așadar că decizia cu privire la care se solicită recunoașterea și executarea nu era executorie, nefiind definitivă.

Autoritățile olandeze au formulat apel. La data 24 noiembrie 2023, Curtea de Apel București a respins apelul ca inadmisibil, soluția judecătorilor fiind definitivă. Instanța de apel a explicat că autoritatea judiciară emitentă care înaintează autorităţii judiciare române o cerere de recunoaştere a unei hotărâri judecătoreşti, prin care unei persoane i s-a aplicat o sancţiune pecuniară în vederea executării acesteia, nu are calitatea procesuală a declarării unei căi de atac împotriva deciziilor prin care se statuează asupra acestor cereri, comunicarea hotărârii judecătoreşti, aşa cum s-a procedat în speţă de către Judecătoria Sectorului 1 având exclusiv rol de informare cu privire la soluţia dispusă. În cauză, calea de atac a fost promovată de autoritatea judiciară străină, care nu este mentionată în cuprinsul dispozitiei legale citate ca având vocatia promovării unei căi de atac de către legiuitor. Mai mult, autoritatea străină nu este parte în cauzele ce au ca obiect recunoaşterea şi punerea în executare a sanctiunilor de drept penal şi administrativ aplicate de organele judiciare străine, astfel că nu poate promova căi de atac. In concluzie, inadmisibilitatea reprezintă o sancţiune procedurală care intervine atunci când o persoană, care nu este titularul respectivului drept, efectuează un act care excede competenţei sale legale, astfel cum a fost în cazul în speţă.

spot_img

Articole recente

De ce i-au dat dreptate judecătorii avocatului Viorel Mocanu, reprezentantul PSD la BEC și fost agent guvernamental la CEDO, în litigiul acestuia cu ANI

Avocat, apropiat de PSD Viorel Mocanu este un avocat foarte apropiat de Partidul Social-Democrat și de reprezentanții săi. În 2018,...

Mai multe articole din aceeași categorie