Cum a pierdut cunoscutul actor Alexandru Repan un proces legat de comisionul datorat unui agent imobiliar

Exclusivitate

Cunoscutul actor de teatru și film Alexandru Repan s-a nascut pe 26 februarie 1940 in Bucuresti și a absolvit în 1965 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, București, secţia Arta actorului, la clasa profesorilor Moni Ghelerter – Zoe Anghel. A avut peste 70 de roluri în piese de teatru, cele mai multe la Teatrul Nottara din București, și mai bine de 50 de roluri în filme, printre care „Dimitrie Cantemir” (1973), „Războiul de Independenţă” (1977) şi „Amen” (2002). A fost decorat în 2002 cu Ordinul Național Serviciul Credincios în Grad de Cavaler pentru „pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba teatrului românesc”, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național București. Actorul este căsătorit cu Simona Adina Repan.

Contractul buclucaș

În 26 iulie 2018, între Simona Adina Repan, în calitate de mandatar al lui Alexandru Repan, și Persoana Fizică Autorizată S.S.G. s-a încheiat un contract de prestări servicii, prin care PFA S.S.G. se obliga, cu titlu exclusiv, să întreprindă orice acțiuni va considera necesare în vederea identificării unui cumpărător pentru un imobil aflat în proprietatea celor doi soți, în schimbul plății unui comision de 4% din valoarea prețului de vânzare final. După cum se arăta în motivarea consemnată de rejust.ro, prezentarea imobilului se făcea online și includea poze detaliate, toate utilităţile, finisajele şi dotările imobilului, compartimentarea acestuia cu suprafeţele fiecărei încăperi şi toate amănuntele necesare pentru un cumpărător interesat. Potrivit contractului de prestări servicii, proprietarul imobilului va datora comision prestatorului în următoarele situații:

 • A: înstrăinare pe perioada de valabilitate a contractului:
 • proprietarul vinde proprietatea, in perioada desfășurării prezentului contract, indiferent cărui cumpărător si modul in care acesta a ajuns la proprietate;
 • proprietarul donează proprietatea, in perioada desfășurării prezentului contract, indiferent cui;
 • proprietarul cedează părți sociale, parțial sau in totalitate, ale societății ce deține proprietatea, societatea ce deține proprietatea schimbându-și astfel acționariatul;
 • proprietarul lichidează societatea ce deține proprietatea, bunurile imobile trecând astfel in patrimoniul acționarilor.
 • B: înstrăinare după expirarea termenului de valabilitate, dar in timpul perioadei de gratie de 90 de zile de la expirarea contractului:
 • proprietarul vinde proprietatea, unui cumpărător căruia i-a fost prezentata proprietatea pe durata valabilității contractului;
 • proprietarul donează proprietatea, unei persoane căreia i-a fost prezentata proprietatea pe durata valabilității contractului;
 • proprietarul cedează părți sociale, parțial sau in totalitate, ale societății ce deține proprietatea, societatea ce deține proprietatea schimbându-și astfel acționariatul, daca se dovedește ca unul dintre acționarii majoritari ai societății ce dobândește proprietatea, a fost introdus ca si potențial cumpărător de către prestator in perioada de valabilitate a contractului.

Vânzarea imobilului

În 28.11.2018, între proprietarii imobilului (soții Repan), în calitate de vânzător și administratorul societăţii comerciale XXX SRL, în calitate de cumpărător, se încheie un antecontract de vânzare cumpărare, care ulterior, la 27.12.2028, este urmat de un contract de vânzare-cumpărare a proprietății, chiar la o zi după expirarea termenului de valabilitate a contractului de reprezentare imobiliară. Cumpărătorul a declarat, mai târziu în instanță, că locuiește la foarte mică distanță de proprietate, că a discutat cu cei doi soți în vara anului 2018 cu privire la cumpărarea imobilului și că agentul imobiliar nu i-a prezentat imobilul, ce a făcut ulterior obiectul contractului de vânzare-cumpărare.

În aceste condiții, agentul imobiliar, PFA S.S.G., îi cheamă în judecată pe cei doi soți la sfârșitul anului 2020.  Litigiul este generat deci de vânzarea proprietății în termen de 90 de zile de la expirarea perioadei contractuale, întrucât perioada contractuală expirase la data de 26.12.2018, iar contractul de vânzare cumpărare a proprietății fusese încheiat la data de 27.12.2018, prin urmare, în prima zi ulterioară expirării contractului de reprezentare imobiliară. Aceasta în condițiile în care antecontractul de vânzare cumpărare a fost încheiat la data de 28.11.2018, pe perioada de valabilitate a contractului de reprezentare imobiliară.

Soluțiile judecătorilor

Instanța de fond – Judecătoria Sectorului 2 – le dă dreptate celor doi soți, cu argumentele că vânzarea a avut loc la data de 27.12.2018, ulterior încetării contractului de prestări servicii, și că nu agentul imobiliar a fost cel care a prezentat cumpărătorului proprietatea respectivă.

Soluția este atacată cu apel de către agentul imobiliar, așa că litigiul ajunge la Tribunalul București, care schimbă complet sentința:

 • Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa apelată în sensul că: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâţii la plata către reclamantă a sumei de 26.023,20 lei cu titlu de comision, precum şi a penalităţilor de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere aferente debitului principal calculate de la data de 28.12.2018 şi până la data plăţii efective. Obligă pârâţii la plata către reclamantă cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate în primă instanţă a sumei de 2774,50 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, proporţional cu pretenţiile admise, şi a sumei de 1500 lei reprezentând onorariu de avocat. Admite cererea apelantei privind acordarea cheltuielilor de judecată în apel. Obligă intimaţii la plata către apelantă cu titlu de cheltuieli de judecată în apel a sumei de 1387,24 lei reprezentând taxa judiciară de timbru şi a sumei de 1000 lei reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a IV-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.11.2022.

Instanța a explicat că pentru a fi angajată răspunderea contractuală a intimaților pârâți este necesară îndeplinirea a două condiții: proprietatea să fie vândută în perioada de grație de 90 de zile(condiție îndeplinită) și proprietatea să fi fost prezentată cumpărătorului pe durata valabilității contractului. În opinia judecătorului, această a doua condiție a fost interpretată în mod eronat de către prima instanță, care a reținut că din probele administrate nu ar rezulta că agentul imobiliar a prezentat proprietatea cumpărătorului, așa cum în mod corect a arătat apelata. Numai că prima instanță a limitat conceptul de prezentare la vizitarea proprietății de către prestator, împreună cu potențialul cumpărător. În realitate, prestatorul a prezentat proprietatea online, prin publicarea anunțului de vânzare, cuprinzând toate datele relevante, de interes pentru potențialii cumpărători precum și fotografii ale imobilului, pe site-urile de specialitate.

Soluția a fost atacată cu recurs, așa că litigiul a ajuns în fața judecătorilor Curții de Apel București, care l-au soluționat definitiv:

 • Solutia pe scurt: Respinge excepţia nulităţii, ca neîntemeiată. Respinge excepţia tardivităţii, ca neîntemeiată. Respinge recursul ca nefondat. Obligă recurenţii la plata către intimată a sumei de 2.500 lei, cheltuieli judiciare în recurs constând în onorariu de avocat. Definitivă. Pronunţată azi, 31.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie