Cum a fost dizolvată o firmă pentru neplata unei amenzi contravenționale de 200 lei

Exclusivitate

Ana Impex S.R.L. este o societate comercială din Sectorul 5 al Capitalei, înființată în 2002, fără angajați, și care a depus ultimul bilanț contabil în 2014, când a raportat o cifră de afaceri de 110.630 lei și un profit de 12.564 lei.

În noiembrie 2022, Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 Bucureşti, în calitate de reclamantă, a înaintat o cerere Tribunalului Bucureşti Secţia a VI-a Civilă, solicitând dizolvarea societăţii Ana Impex SRL.

Demersuri inutile

Ana Impex SRL figura înregistrată în baza de date a Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5 Bucureşti, cu o amendă contravențională în cuantum de 200 lei. Debitoarea a fost sancţionată contravenţional de către Primăria Capitalei în vara anului 2006 și întrucât avea sediul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, Bucureşti, procesul-verbal de contravenţie i-a fost transmis Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5, pentru a putea fi pus în executare.

Începând cu vara anului 2006 au fost emise și comunicate pe adresa firmei în cauză următoarele acte de executare:

 • Somaţia nr. 228111/03.10.2006, emisă în baza Titlului executoriu respectiv, nr. 032388/29.08.2006, comunicată contribuabilei prin intermediul Serviciului Poştal cu confirmare de primire, dar având în vedere faptul că a fost restituit Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5 a fost emis Anunţul colectiv privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 358123/02.02.2006 iar la poziţia 1 poate fi regăsită şi debitoarea;
 • Somaţia nr. 88195/04.11.2011, emisă în baza Titlului executoriu respectiv, nr. 032388/29.08.2006, comunicată contribuabilei prin intermediul Serviciului Poştal cu confirmare de primire, dar având în vedere faptul că a fost restituit, a fost emis Anunţul colectiv privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 163769/02.12.2011 iar la poziţia 1 poate fi regăsită şi debitoarea;
 • Somaţia nr. 197334/29.10.2014, emisă în baza Titlului executoriu respectiv, nr. 032388/29.08.2006, comunicată contribuabilei prin intermediul Serviciului Poştal cu confirmare de primire, dar având în vedere faptul că a fost restituit, a fost emis Anunţul colectiv privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 457134/10.11.2011 iar la poziţia 8 poate fi regăsită şi debitoarea;
 • înştiinţarea privind înfiinţarea poprii nr. 283482/01.02.2017 şi Adresa de înfiinţare a popririi;
 • înştiinţarea privind înfiinţarea poprii nr. 573923/28.06.2018 şi Adresa de înfiinţare a popririi,
 • înştiinţarea privind înfiinţarea poprii nr. 331421/19.04.2021 şi Adresa de înfiinţare a popririi;
 • înştiinţarea privind înfiinţarea poprii nr. 57288/05.03.2021 şi Adresa de înfiinţarea popririi;
 • înştiinţarea privind înfiinţarea poprii nr. 57288/05.03.2021 şi Adresa de înfiinţare a popririi;
 • înştiinţarea privind înfiinţarea poprii nr. 316696/15.10.2021 şi Adresa de înfiinţare a popririi;

Având în vedere faptul că prin măsurile de executare întreprinse, nu s-a putut recupera suma de 200 lei, reprezentând contravaloarea amenzi contravenţionale, Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 a emis Adresa nr. 117411/01.01.2022, prin care a solicitat Oficiului Naţional al Registrului Comerţului să-i pună la dispoziţie următoarele documente:

 • Actul constitutiv al societăţii comerciale anterior menţionate cu toate modificările şi completările ulterioare ale acestuia;
 • Situaţiile financiare depuse de către societatea comercială (Bilanţurile contabile) din momentul înfiinţării şi până în prezent.

ONRC a comunicat, prin Adresa nr. 626698/06.07.2022, documentele solicitate. Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 a efectuat apoi verificări în baza de date a A.N.C.P.I., precum şi pe site-ul Ministerului de Finanţe, sens în care a constatat faptul că debitoarea nu deţinea bunuri, iar ultimul bilanţ depus a fost aferent anului 2014.

Temeiul legal

Potrivit dispoziţiilor art. 237 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 „(1) La cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazurile in care:

 • a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
 • b) acţionarii/asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedinţa cunoscută;
 • c) nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social ori transferului dreptului de folosinţă sau proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
 • d) a încetat activitatea societăţii sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă in registrul comerţului, perioadă care nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii în registrul comerţului;
 • e) societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii;
 • f) societatea nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare;
 • g) societatea nu şi-a depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, declaraţia că nu a desfăşurat activitate de la constituire, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare.”

În aceste condiții, în temeiul art. 237 alin. (1),  litera f) din Legea nr. 31/1990, Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 Bucureşti  a solicitat dizolvarea societăţii comerciale Ana Impex S.R.L., cu sediul în Sos. Alexandriei, Nr. 11, Sector 5, Bucureşti, având în vedere faptul că, ultima situaţie financiară depusă de către aceasta este aferentă anului 2014.

Deciziile judecătorilor

În iunie 2023, instanța de fond a respins cererea ca neîntemeiată. În opinia judecătorului, cazurile de dizolvare prevăzute de art. 237 din Legea nr. 31/1990 reprezintă măsuri sancţionatorii pe care instanţa le poate dispune în funcţie de situaţia concretă a societăţii. Din formularea textului de lege rezultă că nu este obligatorie pronunţarea dizolvării de către instanţă, în măsura în care se apreciază că ar constitui o măsură inadecvată, raportat la circumstanţele cauzei. În speţă, judecătorul a apreciat că societatea pârâtă se află în inactivitate temporară, având însă organe statutare şi sediu legal înregistrat. În aceste împrejurări, Tribunalul a apreciat că nu se justifica aplicarea sancţiunii dizolvării societăţii pârâte, astfel încât a respins cererea ca neîntemeiată.

Hotărârea instanței de fond a fost atacată de către juriștii Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5 Bucureşti, așa că litigiul a ajuns pe rolul Curții de Apel București, care zilele trecute l-a soluționat definitiv:

 • Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa apelată, în sensul că: Admite cererea. Dispune dizolvarea societăţii pârâte. Dispune comunicarea prezentei hotărâri către societatea –pârâtă, către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru înregistrarea menţiunii de dizolvare în registrul comerţului şi către Administrația Finanțelor Publice a sectorului de la sediul societăţii, precum şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu titlu gratuit şi în Buletinul electronic al registrului comerţului. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 11.01.2024.
spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie