Cum a eșuat tentativa Forumului Germanilor, care l-a făcut pe Iohannis primar al Sibiului de 4 ori, de a acapara cabane celebre din Carpați

Exclusivitate

Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) este o asociație a minorității germane din România, care din 1990 până în prezent, a prezentat candidați la toate alegerile locale și parlamentare. De pildă, pe listele Forumului Democrat al Germanilor din România, a candidat, la Primăria Sibiu, în 4 rânduri (în 2000, 2004, 2008 și 2012), fiind de fiecare dată ales cu scoruri electorale covârșitoare, actualul președinte al României, Klaus Werner Iohannis.

Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania (FDGT) reprezintă interesele cetățenilor români de etnie germană care locuiesc în Transilvania. FDGR şi FDGT au acelaşi sediu şi reprezintă aceeaşi minoritate naţională (cea a germanilor), iar relaţia dintre ele se poate deduce inclusiv de pe ștampila FDGT care, pe lângă denumirea de „Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania”, cuprinde şi menţiunea FDGR, fiind conceput să activeze ca organism regional al FDGR, scopul acesteia fiind tot de păstrare şi dezvoltare a identităţii etno-culturale a minorităţii germane. Relaţia dintre FDGR şi FDGT poate fi comparată ca cea de la întreg la parte.

Reprezentanții germanilor cer mai multe cabane

În octombrie 2020, Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania, în calitate de reclamant, depune o cerere la Curtea de Apel Brașov, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în care, în contradictoriu cu Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor – Comisia Specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut minorităţilor naţionale din România, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună:

  • anularea Deciziei nr. 1236/28.07.2020 emisa de Comisia Specială de Retrocedare cu privire la retrocedarea Cabanei Valea Sâmbetei şi terenul aferent, cabanei Curmatura Pietrii Craiului, situată în Masivul Piatra Craiului, cabanei Mălăiești, situată în Masivul Bucegi și cabanei Sâmbăta, situată în masivul Făgăraș
  • anularea Deciziei 1242/28.07.2020, emisă de Comisia Specială de Retrocedare, cu privire la retrocedarea imobilului cabana Ruia şi terenul aferent situat în Munţii Postăvarul, Poiana Brașov
  • anularea Deciziei nr. 1244/28.07.2020, emisă de Comisia Specială de Retrocedare, cu privire la retrocedarea imobilului cabana Diham (în prezent ruină) şi terenul aferent, situat în Munţii Bucegi
  • plata cheltuielilor de judecată.

În motivare cererii, consemnată de rejust.ro, reclamantul a arătat că, la data de 14.09.2020, i-a fost comunicată Decizia nr. 1236/28.07.2020, prin care s-a respins cererea de retrocedare nr. 1876/29.09.2004 depusă de către Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania, cu privire la retrocedarea imobilelor menționate mai sus și care au aparţinut, înainte de trecerea în proprietatea statului, asociaţiei Siebenbürgischer Karpatenverien SKV (Societatea Carpatină a Turiştilor), întrucât nu are calitatea de continuator în drepturi a persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de către stat şi, implicit, calitatea de proprietar asupra imobilelor solicitate. Reclamantul a precizat că imobilele au fost preluate de statul român de la Societatea Carpatină Ardeleană a Turiştilor, iar prin sentinţa civilă din 06.10.2006 s-a constatat că Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania este succesorul în drepturi al Asociaţiei Ardelene a Turiştilor.

În întâmpinare, Comisia specială de retrocedare a replicat că cererile formulate nu se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 83/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât solicitantul nu are calitatea de continuator în drepturi a persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de către stat şi, implicit, calitatea de proprietar asupra imobilelor solicitate.

Ce a înțeles instanța de fond

Procedând la analizarea legalităţii deciziilor contestate, Curtea constată că în speţă chestiunea litigioasă vizează în esenţă lămurirea împrejurării legate de calitatea de continuator al persoanei juridice de la care s-au preluat bunurile de către stat, având în vedere că imobilele în litigiu au fost preluate de la Societatea Carpatină Ardeleană a Turiştilor, iar cererile de retrocedare au fost formulate de Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania, acesta fiind în esenţă motivul respingerii cererilor de retrocedare de către autoritatea pârâtă (ANRP – Comisia specială). Curtea a notat că, astfel cum a observat şi pârâta, reclamanta a înţeles să se prevaleze de efectele sentinţei civile prin care s-a constatat că Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania este „succesorul în drepturi al Asociaţiei Siebenburgischer Karpatenverein ( SKV) – Asociaţia Ardeleană a Turiştilor”. Numai că această hotărâre judecătorească nu are în vedere Societatea Carpatină Ardeleană a Turiştilor, ci Asociaţia Siebenburgischer Karpatenverein (SKV) (Asociaţia Ardeleană a Turiştilor). Curtea reţine în continuare că, printr-o sentinţă civilă ulterioară, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta Asociaţia Carpatină Ardelană a Turiştilor – S.K.V. Siebenburgischer Karpatenverein, prin care se solicitase instanţei a se constata că este continuatoarea sub aspect juridic al asociaţiei fondate, în anul 1880, sub denumirea de Societatea Carpatină a Turiştilor. S-a reţinut în considerentele hotărârii judecătoreşti că înregistrarea reclamantei ca persoană juridică şi menţionarea în propriul statut că este continuatoarea fostei Societăţi Carpatine a Turiştilor (S.K.V.) nu este suficientă pentru a se recunoaşte calitatea de succesor. Mai mult, în cursul soluţionării prezentului litigiu reclamanta a formulat o nouă acţiune, prin care a solicitat instanţei să constate că FDGT este succesorul în drepturi al Asociaţiei Siebenburgischer Karpatenverein, numai că, prin încheierea civilă pronunţată la termenul de judecată din data de 16.11.2022, s-a constatat perimată cererea de chemare în judecată. Concluzionând, contrar susţinerilor reclamantei, Curtea a constatat că aceasta nu a făcut dovada că este continuatoarea recunoscută a persoanei juridice titulare, de la care s-au preluat bunurile de către stat, dovadă care nu se putea face decât prin hotărâre judecătorească de recunoaştere și în consecință sunt irelevante referirile istorice pe care le face reclamanta cu privire la activitatea asociaţiei şi atestarea documentară a diferitelor denumiri.

Soluțiile judecătorilor

În ianuarie anul trecut, Curtea de Apel Brașov s-a pronunțat cu privire la acest dosar:

  • Solutia pe scurt: Respinge acţiunea formulată de reclamanta Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania cu sediul în Sibiu, str. General Magheru, nr. 1-3 şi sediul procesual ales la avocat Enescu Gabriela Liliana în contradictoriu cu pârâta Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România cu sediul în Bucureşti, Calea Floreasca nr. 202, sector 1. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, recurs care se va depune la Curtea de Apel Braşov. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 26.01.2023.

Sentința a fost atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. La sfârșitul lunii mai, instanța supremă a tranșat definitiv acest litigiu:

  • Detalii soluţie: Respinge recursul formulat de reclamantul Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania împotriva Sentinţei nr. 9/2023 din 26 ianuarie 2023 a Curţii de Apel Braşov – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 30 mai 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

 

foto: wikimedia.org

spot_img

Articole recente

Răsturnare de situație: Primăria Sectorului 5 pierde definitiv litigiul pentru recuperarea banilor plătiți la ediția (anulată) din 2020 a celui mai important târg imobiliar...

La sfârșitul anului 2019, Asociaţia CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE ROMANO-GERMANĂ DEUTSCH RUMANISCHE INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER AHK a înaintat o ofertă Primăriei...

Mai multe articole din aceeași categorie