Cum a eșuat în instanță o încercare de clonare a partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (A.U.R.)

Exclusivitate

Partidul Naţional Stânga Românească (PNSR) este una dintre cele 314 formațiuni politice care figurează în Registrul Partidelor politice al Tribunalului Bucureşti la poziția 230. Formațiunea a fost înregistrată în baza sentinţei civile nr.71/DEC/P, pronunţată în dosarul nr.18185/3/2020 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în şedinţa publică de la 08.10.2020, definitivă prin decizia civilă nr.404A, pronunţată în dosarul nr. 18185/3/2020 de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în şedinţa publică de la 11.03.2021. Mai multe detalii, aici.

S-a cerut transformarea PNSR în “Alianţa Unităţii Românilor 2024”

În aprilie 2023, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a III a Civilă, petentul Partidul Naţional Stânga Românească, reprezentat legal de preşedintele formațiunii, a formulat o cerere privind înregistrarea modificărilor statutului şi programului partidului potrivit art. 25 alin 1 din Legea nr.14/2003. Petentul a arătat că modificarea s-a făcut conform punctului 4 si 5 al ordinii de zi din procesul – verbal al Adunării Generale Extraordinare a partidului, încheiat în data de 08.04.2023 în Bucureşti.

Astfel, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a PNSR din data de 8.04.2023 s-a decis, conform hotărârilor nr. 1 şi 2, schimbarea denumirii partidului în Alianţa Unităţii Românilor, cu prescurtarea „AUR 2024” şi schimbarea programului şi statutului partidului, conform noii denumiri. Totodată, s-a hotărât modificarea semnului electoral al partidului, respectiv harta României de culoare albastru pe fond galben, cu prescurtarea AUR 2024 în centru.

Opinia Ministerului Public

Reprezentantul Ministerului Public a cerut respingerea validării modificărilor pe care Partidul Naţional Stânga Românească le-a adus statutului său, în sensul schimbării denumirii, denumirii prescurtate şi semnului electoral ale acestui partid în Alianţa Unităţii Românilor, cu denumirea prescurtată AUR 2024 şi cu semnul electoral ataşat cererii. În opinia Ministerului Public, consemnată de rejust.ro, prin modificările care au fost aduse statutului partidului, sunt încălcate prevederile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 14/2003, care arată că „fiecare partid politic trebuie să aibă denumire integrală, denumire prescurtată şi semn permanent proprii, iar acestea trebuie să se deosebească clar de cele ale partidelor anterior înregistrate”. Astfel, conform datelor comunicate de la Biroul Partide Politice din cadrul Tribunalului Bucureşti, există deja înfiinţat şi autorizat Partidul “Alianţa pentru Unirea Românilor”. Acesta figurează ca înregistrat la poziția 203 din Registrul Partidelor Politice, cu semnul electoral harta României şi prescurtarea AUR în centru. În opinia Ministerului Public, noua denumire diferă foarte puţin, respectiv cuvintele „unire” şi „unitate”, și are sens apropiat. Prin denumirea prescurtată AUR, respectiv AUR 2024 şi prin noul semn electoral permanent, în care pe un contur al ţării figurează denumirea AUR 2024, s-ar putea produce în rândul alegătorilor o stare de confuzie în ce privește cele două partide.

Ce au decis judecătorii

În septembrie 2023, instanța de fond – Tribunalul București – a respins cererea ca neîntemeiată, soluția putând fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la comunicare. Instanța a explicat că, având în vedere denumirea – Alianţa Unităţii Românilor 2024, astfel cum a fost aprobată la data de 8.04.2023, aceasta nu se deosebeşte clar de cea existentă deja în Registrul Partidelor Politice, putând astfel crea confuzie în rândul cetăţenilor şi participanţilor la procesul electoral. În opinia instanței, atât denumirea integrală, cât şi prescurtarea, sunt similare cu cele existente în Registrul Partidelor Politice. Totodată şi semnul electoral este asemănător, având aceeaşi formă – harta României, cu prescurtarea denumirii partidului în centru. În concluzie, a precizat judecătorul, prin modificările adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a partidului din data de 08.04.2023 se încalcă prevederile art. 5 alin 1 din Legea nr.14/2003, astfel că cererea va fi respinsă ca neîntemeiată.

Nemulțumit de situație, Partidul Naţional Stânga Românească a formulat apel, litigiul ajungând astfel pe rolul Curții de Apel București. La mijlocul lunii trecute, judecătorii au pus capăt definitiv acestei încercări de clonare a partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (A.U.R.):

  • Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi 13.12.2023.
spot_img

Articole recente

De ce i-au dat dreptate judecătorii avocatului Viorel Mocanu, reprezentantul PSD la BEC și fost agent guvernamental la CEDO, în litigiul acestuia cu ANI

Avocat, apropiat de PSD Viorel Mocanu este un avocat foarte apropiat de Partidul Social-Democrat și de reprezentanții săi. În 2018,...

Mai multe articole din aceeași categorie