Conversmin SA pierde un litigiu cu Curtea de Conturi legat de contractarea de servicii de asistenţă juridică, fără aprobarea A.G.A.

Exclusivitate

Conversmin SA, societate aflată în coordonarea Ministerului Economiei, se ocupă cu conservarea și închiderea minelor. Conversmin SA a fost controlată de auditorii de la Curtea de Conturi, care au descoperit că societatea încheiase, în noiembrie 2012, cu o firmă de avocatură, un contract de asistenţă juridică, având ca obiect prestarea de servicii constând în: reprezentare în dosarele având ca obiect contestarea actelor administrative încheiate de A.N.A.F. şi Curtea de Conturi; consultanţă, opinii legale, redactare acte, cereri, documente, negocieri, reprezentare, asistare în faţa oricăror persoane juridice/fizice a Conversim S.A. În funcţie de solicitări, prin raportare la domeniile de activitate ale societăţii; reprezentarea societăţii în orice dosare subsidiare dosarelor principale cu A.N.A.F. şi Curtea de Conturi, cu titlu de exemplu, dar nelimitându-se la acesta; acţiuni în regres, acţiuni în recuperarea prejudiciului, indiferent dacă sunt în Bucureşti sau în ţară, la un tarif de 13.000 lei/lunar (fără T.V.A.). Curtea de Conturi a constatat că, prin contract, societatea a angajat şi servicii juridice care excedau aprobării Adunării Generale a Acţionarilor, respectiv servicii de consultanţă, opinii legale, redactare acte, cereri, documente, negocieri, reprezentare, asistare în faţa oricăror persoane juridice/fizice a Conversmin SA în funcţie de solicitări.

Abaterile constatate, pentru care au fost dispuse o serie de măsuri, priveau plăţile efectuate fără bază legală, în sumă de 490.000 lei (fără T.V.A.), reprezentând contravaloare servicii de asistenţă juridică, angajate fără aprobarea A.G.A., cu încălcarea dispoziţiilor art. 1 alin. 3 lit. a) din OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiar şi de modificare şi completare a unor acte normative, art. 1, 5, 10 alin. 3 şi 4 din OUG privind controlul intern şi controlul financiar preventiv şi Anexa 1 pct. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 din Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu. Curtea de Conturi a stabilit în sarcina Conversmin SA obligaţia de a dispune măsuri şi de a urmări intrarea în legalitate în ceea ce priveşte „achiziţia de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă/de reprezentare”, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conversmin SA a contestat decizia, fără succes, apoi s-a adresat, în iulie 2021, instanței de judecată. În iulie 2022, Curtea de Apel București a respins cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Instanța a constatat că în mod corect auditorii din cadrul Curţii de Conturi au reţinut că societatea Conversmin SA a efectuat plata serviciilor prestate de firma de avocatură cu nesocotirea dispoziţiilor art. 1 alin. 3 lit. a din OUG 26/2012. Pe cale de consecinţă, Curtea a reținut, cum în mod corect au stabilit şi organele de control, că prin efectuarea acestor cheltuieli s-au nesocotit şi dispoziţiile OUG 119/199 din perspectiva obligaţiei ce incumbă entităţilor care utilizează fonduri publice, de a asigura buna gestiune, respectiv de a efectua cheltuielile cu respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei.

Soluția a fost atacată cu recurs, așa că litigiul a ajuns în fața judecătorilor Secției de Contencios Administrativ și Fiscal de la instanța supremă. Recent, judecătorii ÎCCJ au pronunțat următoarea soluție definitivă:

  • Detalii soluţie: Respinge recursul declarat de recurenta-reclamantă Conversmin SA împotriva Sentinţei civile nr. 1249 din 4 iulie 2022 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art. 402 din Codul de procedură civilă, astăzi, 20 februarie 2024.
spot_img

Articole recente

Fiscul nu i-a convins pe judecători să angajeze răspunderea unei persoane în solidar cu mama sa, urmărită penal și devenită insolvabilă

Prin Decizia de angajare a răspunderii solidare, emisă în decembrie 2021 de Administrația Națională a Finanțelor Publice - Direcția...

Mai multe articole din aceeași categorie