Justnews.ro

Congresul Avocaților 2022 va fi organizat și convocat, potrivit reglementărilor prevăzute în lege, la Hotel Intercontinental (Grand Hotel Bucharest) – București, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, București, în perioada 17-18 iunie 2022.După cum se precizează în Hotărârea 234 a Consiliului UNBR din 11-12 martie, Consiliul UNBR a luat act de informarea potrivit căreia au fost rezolvate aspectele privind locația, cazarea și asigurarea meselor pentru ședințele Congresului avocaților din 17-18 iunie 2022, precum și ale Comisiei Permanente și Consiliului U.N.B.R. din 15-16 iunie 2022, prealabile Congresului.

Congresul Avocaților 2022 va dezbate tema „Avocatura azi. Tendințe și perspective”. La congresul de anul trecut tema centrală a fost „Apărarea apărării”, iar la cel din 2020 „Interacțiunea și comunicarea profesiilor juridice. Aspecte legale, etice și deontologice”.

Conform legislației, Congresul avocaţilor este constituit din delegaţi ai fiecărui barou, potrivit normei de reprezentare stabilite de statutul profesiei, din membrii Consiliului U.N.B.R. şi din preşedintele Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor. Congresul avocaţilor se întruneşte anual în sesiune ordinară, la convocarea Consiliului U.N.B.R. Convocarea congresului se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, prin înştiinţarea în scris a barourilor şi prin publicare într-un ziar central. Consiliile barourilor sunt obligate să afişeze data convocării şi ordinea de zi la sediul baroului şi la instanţele judecătoreşti din raza acestora. Barourile sunt obligate să îşi aleagă delegaţii cu cel puţin 10 zile înainte de congres. Congresul este legal constituit în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Alte articole