Congresul Avocaților 2021 este programat să desfășoare în zilele de 18-19 iunie

Exclusivitate

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) a aprobat, în ședința din 29-30.01.2021, calendarul activităților ce urmează a fi desfășurate în acest an la nivel național. Astfel, Consiliul UNBR a decis ca, în 2021, Congresul Avocaților să se desfășoare în zilele de vineri și sîmbătă, 18-19 iunie. 

În 2020, Congresul Avocaților s-a defășurat sub forma unui vot electronic pe platforma IFEP, în perioada 2-4 decembrie 2020 (02.12 2020, ora 10.00, data începerii votului – 04.12.2020, ora 24.00, data încheierii votului). Congresul era programat să se desfășoare în zilele de marți, 08 septembrie 2020 – orele 09,30 și miercuri, 09 septembrie 2020 – orele 09,30 la Hotel Del Mar, din stațiunea Mamaia, jud. Constanța. La data de 18 august însă, din cauza riscurilor sanitare sporite, Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) a decis amânarea desfășurării Congresului Avocaților 2020. Tema centrală a Congresului din 2020 a fost „Interacțiunea și comunicarea profesiilor juridice. Aspecte legale, etice și deontologice”.

Conform legislației, Congresul avocaţilor este constituit din delegaţi ai fiecărui barou, potrivit normei de reprezentare stabilite de statutul profesiei, din membrii Consiliului U.N.B.R. şi din preşedintele Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor. Congresul avocaţilor se întruneşte anual în sesiune ordinară, la convocarea Consiliului U.N.B.R. Convocarea congresului se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, prin înştiinţarea în scris a barourilor şi prin publicare într-un ziar central. Consiliile barourilor sunt obligate să afişeze data convocării şi ordinea de zi la sediul baroului şi la instanţele judecătoreşti din raza acestora. Barourile sunt obligate să îşi aleagă delegaţii cu cel puţin 10 zile înainte de congres. Congresul este legal constituit în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Congresul Avocaţilor are următoarele atribuţii:

  • a)analizează şi aprobă raportul anual al Consiliului U.N.B.R.;
  • b)alege şi revocă membrii Consiliului U.N.B.R. dintre membrii congresului, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) şi prevederilor Statutului profesiei de avocat;
  • c)alege şi revocă Comisia centrală de cenzori;
  • d)face propuneri autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă privind profesia de avocat;
  • e)adoptă şi modifică statutul profesiei şi statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi pe baza proiectelor întocmite de Consiliul U.N.B.R.;
  • f)adoptă hotărâri privitoare la relaţiile dintre barouri, perfecţionarea pregătirii profesionale şi respectarea regulilor deontologice ale profesiei;
  • g)alege şi revocă membrii Comisiei centrale de disciplină. Fiecare barou are dreptul de a propune câte un candidat pentru Comisia centrală de disciplină. Competenţa şi procedura de judecată ale Comisiei centrale de disciplină se stabilesc prin statut;
  • h)aprobă bugetul anual al Casei de Asigurări a Avocaţilor şi execuţia bugetară anuală;
  • i)aprobă bugetul anual al U.N.B.R. şi execuţia bugetară anuală a acestuia şi stabileşte cota de contribuţie a barourilor la formarea bugetului U.N.B.R. Cheltuielile necesare organizării congreselor se suportă de către fiecare barou în funcţie de numărul reprezentanţilor săi;
  • j)exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.

Hotărârile congresului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organele profesiei.

 

spot_img

Articole recente

Cum s-a redus, la apel, de 4 ori cuantumul daunelor morale acordate unui funcționar al CJ Ialomița, achitat într-un dosar DNA

În februarie 2015, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie anunțau că au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale...

Mai multe articole din aceeași categorie