Justnews.ro

Consiliul UNBR a analizat, în ședința din 4-5 septembrie, implicațiile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 225/2017 privind declararea neconstituțională a sintagmei „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” din art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995. După dezbateri s-a hotărât ca Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei să întocmească, până la data de 01 octombrie a.c., un raport cu privire la modificarea ce ar trebui propusă autorităților legiuitoare cu privire la această prevedere,care va fi analizat la ședința consiliului din aceeași lună.

Tot în ședința din 4-5 septembrie, Consiliul UNBR a analizat legislația internă privind registrele avocaților și a ajuns la concluzia că se impune ca Grupul de lucru privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat să analizeze și să facă propuneri privind verificarea de către terți (în special autoritățile publice) a actelor atestate de avocați în timp real, în condiții de siguranță a registrelor. S-a subliniat că scopul principal al registrelor trebuie să rămână credibilitatea serviciului atestării actelor de către avocat, care să fie urmat de creșterea veniturilor avocaților prin acest tip de activitate.

foto: wikimedia.org

Alte articole