Justnews.ro

Consiliul Baroului Bucuresti supune atenției corpului profesional Proiectul Regulamentului Adunării Generale Ordinare a Avocaților Baroului Bucuresti 2021, luând în considerare necesitatea convocării Adunării Generale în format online, in contextul actual al restricțiilor sociale generate de pandemie. Observațiile și propunerile avocaților vor fi trimise pe adresa de email secretariat@baroul-bucuresti.ro până cel tarziu la 01.03.2021.

În Proiectul de Regulament se arată că la Adunarea Generală Ordinară participă toți avocații înscriși în tabloul Baroului București cu drept de exercitare a profesiei. Comisia de Organizare a Adunării Generale Ordinare va fi formată din 6 membri, respectiv Decanul Baroului si 5 Consilieri ai Baroului Bucuresti. Convocarea Adunării Generale Ordinare se face prin afișare la sediul Baroului București, la sediul serviciilor de asistență din București, prin publicare într-un ziar local cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită si prin informarea in sistem on-line a avocaților din cadrul Baroului București. Ordinea de zi și materialele aferente punctelor care vor fi dezbătute în cadrul Adunării Generale Ordinare și asupra cărora se va exprima votul vor fi publicate, cu cel puțin 30 zile înainte de data la care va avea loc Adunarea Generală Ordinară, pe site-ul Baroului București (www.baroul-bucuresti.ro), pe platforma ”Facebook” – pagina publică ”Baroul București” și/sau pe platforma ifep.ro. Ședința Adunării Generale Ordinare se va transmite live pe platforma “Facebook” – pagina publică ”Baroul București”.  Ședința Adunării Generale Ordinare va putea fi accesată simultan de un număr nelimitat de persoane. Mai multe detalii găsiți aici 

foto:agerpres.ro

Alte articole