Justnews.ro

Institutul Notarial Român organizează, la data de 21 noiembrie 2022, examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar. Taxa de înscriere pentru participarea la examen/concurs este în cuantum de 3.900 lei/candidat. Taxa de înscriere pentru participarea la examen/concurs se achită în contul Institutului Notarial Român (CUI 26781193) RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR – Sucursala Plevnei București. Copia ordinului de plată/foii de vărsământ se va anexa la dosarul de înscriere la examen/concurs.

Dosarul de înscriere la examenul sau la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar se depune personal sau prin mandatar cu procură autentică și specială, în perioada 26 septembrie – 26 octombrie 2022, la sediul Camerei în a cărei circumscripție se află postul pentru care candidează, în timpul programului de lucru cu publicul al acesteia.

Cele mai multe posturi de notar stagiar scoase la concurs vor fi în București ( 6), Cluj-Napoca(4) și Craiova (4). Lista completă poate fi vizualizată aici.

Alte articole