Clubul de fotbal Rapid, bun de plată: a pierdut litigiul cu o firmă ce asigura mentenanţa terenului din Giulești

Exclusivitate

La începutul anului 2022,  firma ANADI GREEN GARDEN SRL a depus la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă o cerere prin care a chemat în judecată pe pârâta FOTBAL CLUB RAPID 1923 SA. În motivarea cererii, consemnată de rejust.ro, reclamanta a arătat că, prin hotărârea ce se va pronunţa, solicită să fie obligată pârâta la plata sumei de 396.728,28 lei, reprezentând contravaloarea penalităţilor de 1% din valoarea obligaţiei, calculate pentru fiecare zi de întârziere, în temeiul dispoziţiilor art.8 din Contractul de prestări servicii nr.1/01.01.2020, încheiat între părţi, aferente facturilor fiscale emise pentru efectuarea serviciilor de mentenanţă terenuri fotbal, scadente şi achitate prin poprirea conturilor pârâtei în data de 21.12.2021, precum şi în data de 19.04.2022. De asemenea, se solicită obligarea pârâteila plata cheltuielilor de judecată ce vor fi ocazionate cu acest proces, constând în taxa judiciară de timbru, în cuantum de 7.050 lei şi onorariul avocaţial, în cuantum de 20.000 lei.

Reclamanta a explicat că, la data de 01.01.2020, între cele două părți a fost încheiat un contract de prestări servicii, având ca obiect prestarea de servicii/mentenanţă terenuri fotbal în schimbul unui preţ. În temeiul contractului, reclamanta a emis facturi, pe care pârâta a refuzat să le plătească, astfel încât reclamanta a fost nevoită să recurgă la promovarea mai multor ordonanţe de plată în vederea recuperării sumelor restante.

Analizând probele administrate în cauză, tribunalul a remarcat că, prin voinţa concordantă a părţilor, a fost instituită o clauză contractuală, stipulată la art.8 din contractul părţilor, constând în dobândă penalizatoare cuantificată de 1% din valoarea obligaţiei pentru fiecare zi de întârziere. Instanța a apreciat ca fiind absolut nefondate sustinerile pârâtei în legătură cu caracterul abuziv al clauzei, stipulată la art.8 din contractul nr.1/01.01.2020, având în vedere că respectiva clauză nu are caracter abuziv prin raportare la dispoziţiile art.12 din Legii nr. 72/2013, aceste prevederi legale protejând pe creditorul unei obligaţii contractuale şi nu pe debitor. Scopul urmărit de legiuitor prin Legea 72/2013 fiind acela de a împiedica părţile să stabilească clauze contractuale prin care debitorul ar fi încurajat să nu-şi respecte obligaţiile contractuale la termen, prin stabilirea unor termene exagerate de plată, penalităţi de întârziere şi despăgubiri nesemnificative în caz de încălcare a termenelor de plată. În aceste condiții, la data de 3 mai 2023, instanța de fond a dat dreptate reclamantei, obligând pârâta la plata sumei de 396.728,28 lei, reprezentând contravaloarea penalităţilor de 1% din valoarea obligației, calculate pentru fiecare zi de întârziere, precum și la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 27.050 lei.

Conducerea clubului Rapid a formulat apel, ce a fost respins, la sfârșitul anului trecut, ca nefondat, de către judecătorii Curții de Apel București. În plus, magistrații au decis să oblige clubul Rapid și la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 10.000 lei. Soluția nu era definitivă și putea fi atacată cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Acest lucru a fost făcut de către pârâtă, așa că litigiul a ajuns, în ianuarie 2024, pe rolul Secției a II-a Civilă de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Chiar la primul termen de judecată, derulat joia trecută, judecătorii ÎCCJ au soluționat definitiv disputa:

  • Detalii soluţie: Respinge recursul declarat de recurenta-pârâtă FOTBAL CLUB RAPID 1923 S.A. împotriva deciziei civile nr. 1899/A din 4 decembrie 2023, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a civilă, ca nefondat. Respinge cererea intimatei-reclamante ANADI GREEN GARDEN S.R.L. privind acordarea cheltuielilor de judecată. Definitivă.
spot_img

Articole recente

Curtea de Apel București acceptă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DNA, ce fusese respins de instanța de fond

În februarie anul acesta, procurori de la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției au înaintat Tribunalului Bucureşti acordul de recunoaştere...

Mai multe articole din aceeași categorie