Avocații stagiari reacționează la anunțul UNBR privind invalidarea celor 9 întrebări de la examenul de absolvire al INPPA

Exclusivitate

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România a stabilit, ieri seară, ca 9 întrebări de la examenul de absolvire al Institutului Național Pentru Pregătirea Avocaților(INPPA) invocate de candidații stagiari ca fiind incorecte toate variantele de răspuns, să fie invalidate.

Comisia permanentă a UNBR a apreciat într-un comunicat că ,,obiectivul principal al examenului este de a analiza cunoștințele reale ale candidaților, astfel încât, în spiritul echilibrului și al predictibilității, se impune remedierea acestei situații.” UNBR a considerat că întrebările în discuție au fost de natură să pună candidații în situația de a avea o prudență diminuată în contextul presiunii examenului, deși Regulamentul de examen specifică la art. 8 alin. (1) că „fiecărei întrebări îi corespund mai multe variante de răspuns, dintre care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca nicio variantă să nu fie corectă”. Decizia UNBR vine după ce, la o zi de la examenul de absolvire a INPPA de duminică, sute de avocați stagiari au protestat și au semnat o petiție invocând faptul că existența în întrebările de la examen a ipotezei în care nicio variantă de răspuns nu este corectă a fost de natură să afecteze calitatea examenului. Justnews a consemnat opiniile unor avocați stagiari în contextul noilor evoluții.

Bogdan Ioan, – avocat, semnatar petiție

Ce părere aveti despre decizia UNBR, luate în urma întrunirii din data de 17 Noiembrie?

Încep prin a saluta decizia de ieri a Comisiei Permanente, care în mod corect a hotărât anularea celor 9 grile care nu conțineau nicio variantă de răspuns. Este, practic, singura soluție pe care o putea lua Comisia, în contextul în care, în anii anteriori, grilele care, în urma soluționării contestațiilor, se dovedeau a fi greșite și fără nicio variantă de răspuns, au fost, de asemenea, anulate. În opinia mea și a colegilor mei, în mod real nu exista nicio altă soluție echitabilă pentru a ieși din acest impas. Din acest punct de vedere, putem spune că s-a făcut dreptate

Dacă UNBR lua o altă decizie, cum vedeați rezolvarea acestei situații pentru d-voastră și colegii d-voastră?

Revenind la afirmația anterioară, s-a făcut dreptate, însă doar parțial, întrucât această soluție nu rezolvă problemele de fond cu care se confruntă INPPA. Spun asta deoarece această structură – care an de an a comis greșeli flagrante în ceea ce privește modalitatea de concepere a grilelor fiind, practic, incapabilă să organizeze examenele de admitere sau de definitivat în condiții de deplină claritate și transparență (reamintesc cu această ocazie faptul că, spre exemplu, la examenul de admitere din anul 2018, șase grile la materia drept penal s-au dovedit a fi incorecte, la examenul de definitivat din 2019 patru grile la materia drept civil au fost, de asemenea, incorecte, și exemplele pot continua) s-a dovedit acum, mai mult ca niciodată, anacronică în misiunea sa de pregătire a avocaților stagiari. Față de această situație, ne doream să vedem și o demisie de onoare sau, dacă nu, o demitere a celor responsabili pentru toată această tevatură, respectiv a Directorului INPPA, care a avut și calitatea de președinte al comisiei de examen.

Conducerea UNBR a anunțat că va iniția o dezbatere profesională, inclusiv cu formele de exercitare a profesiei de avocat, pe tema modalității de pregătire în INPPA, adaptarea formei de evaluare la specificul activității profesionale a avocatului, precum și pe structura examenului de absolvire și modul de concepere a evaluării. Cum vedeți această inițiativă?

Decizia de ieri a Comisiei Permanente, referitoare la inițierea unei dezbateri în ceea ce privește soarta INPPA este salutară, însă mă tem să nu rămânem din asta doar cu o dezbatere și-atât, astfel cum s-a mai întâmplat de atâtea alte ori în societatea românească. Nevoia unei reforme în interiorul INPPA este una reală și o manifestă, din ce în ce mai activ inclusiv avocații definitivi, titulari ai formelor de exercitare a profesiei. Cred cu misiunea formării avocaților stagiari trebuie să revină în exclusivitate acestor forme de exercitare a profesiei, în cadrul cărora noi ne desfășurăm activitatea profesională. Altfel spus, nu este greșit dacă afirmăm faptul că această instituție trebuie desființată cu totul sau, în orice caz, regândită din temelii, în contextul în care aportul ei la formarea noastră profesională tinde spre zero.

Camelia Niță – avocat, semnatar petiție

Ce părere aveti despre decizia UNBR, în urma întrunirii din data de 17 Noiembrie?

Modalitatea de examinare de anul acesta nu ar fi putut asigura standardele unei examinări transparente și corecte, și cu atât mai mult nu ar fi putut garanta că aceasta nu este susceptibilă de fraudare. În acest context, decizia UNBR a fost una de asumare a propriilor erori atât în organizarea examenului cât și în alcătuirea subiectelor de examen. Cu toate acestea, problemele nu încetează aici deoarece decizia UNBR rezolvă doar una dintre chestiunile aduse în atenția Comisiei de către candidați. Așteptăm soluționarea contestațiilor (în raport de subiectele ce privesc aspecte ce țin de practică neunitară/ doctrină controversată, sau de cele care conțin erori evidente în varianta de răspuns indicată de baremul inițial), în condițiile în care termenul de soluționare expiră miercuri la ora 15:00.

Dacă UNBR lua o altă decizie, cum vedeați rezolvarea acestei situații pentru d-voastră și colegii d-voastră?

Așa cum am precizat, în acest context anularea celor 9 întrebări a fost unica modalitate prin care organizatorii au putut să își asume eșecul în ceea ce privește modalitatea de organizare a examenului. Dacă în urma întrunirii UNBR ar fi decis orice altceva, de menționat este că totuși pârghia principală este dată de posibilitatea de a contesta baremul inițial în 24 de ore de la afișare. Așa cum am precizat deja, termenul de soluționare a contestațiilor expiră abia pe 18 noiembrie la ora 15:00. Bineînțeles, în situația în care toate contestațiile ar fi respinse, situația poate fi soluționată în contencios administrativ. Din păcate însă, o acțiune în instanță presupune câtiva ani până la obținerea unei soluții definitive, aspect care nu este dezirabil pentru nimeni. Cu toate acestea, să ne amintim și că în 2018, la examenul de admitere în profesia de avocat, în urma soluționării contestațiilor în sensul admiterii parțiale, au rămas încă 2 subiecte cu răspunsuri vădit greșite care, surprizător, 3 luni mai târziu au fost remediate pe calea unei noi Decizii, iar toți candidații au primit încă 2 puncte.

Conducerea UNBR a anunțat că va iniția o dezbatere profesională, inclusiv cu formele de exercitare a profesiei de avocat, pe tema modalității de pregătire în INPPA, adaptarea formei de evaluare la specificul activității profesionale a avocatului, precum și pe structura examenului de absolvire și modul de concepere a evaluării. Cum vedeți această inițiativă?

Faptul că INPPA are nevoie de o reformă internă este cert. Dar nu doar INPPA are nevoie de această reformă. Să ne uităm și la facultățile de Drept (și nu numai) din România. Cu dezamăgire afirm că, din păcate, sistemul nostru educațional nu este construit pentru dezvoltarea și perfecționarea capacităților intelectuale ale elevilor/studenților, ci mai mult pentru memorarea ad litteram și însușirea a cât mai multor informații într-un timp cât mai scurt (mai puțin într-o manieră cognitivă, cât într-una mecanică), într-un sistem rigid care promovează prea puțin talentul și insistă spre deloc pe aplicarea practică a cunoștințelor. Același este cazul și în privința examenului de admitere/definitivare în profesia de avocat.

Intenția de a schimba modalitatea de pregătire în INPPA este una bună, însă la momentul acesta îmi este greu să văd o variantă în care pregătirea propriu-zisă în Institut ar putea aduce plusvaloare activității avocatului stagiar în condițiile în care majoritatea dintre noi începem să ne ”specializăm” încă din timpul stagiului. Aceleași precizări le am și cu privire la modalitatea de examinare, care, bineînțeles, trebuie să rămână una care să se ridice la nivelul standardelor. Pentru început, poate că de anul viitor, persoanele responsabile de conceperea subiectelor vor acorda mai multă atenție acestora, astfel încât să nu se mai pună problema că în fiecare an sunt câteva (mai multe sau mai puține) subiecte cu variante de răspuns greșite sau care tratează chestiuni controversate, iar informațiile cu privire la modalitatea de organizare a examenului vor fi comunicate în timp util și în mod transparent.

spot_img

Articole recente

Curtea de Apel București acceptă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DNA, ce fusese respins de instanța de fond

În februarie anul acesta, procurori de la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției au înaintat Tribunalului Bucureşti acordul de recunoaştere...

Mai multe articole din aceeași categorie