Justnews.ro

Baroul București a posta miercuri, 1 februarie, un anunț în care informează avocații despre solicitarea grefierului adjunct al Tribunalului General al Uniunii Europene, în vederea furnizării unei liste cu avocații care pot reprezenta solicitantul de asistență judiciară în cauza T-214/22 AJ. Comunicatul este semnat de av. dr. Ion Dragne, Decanul Baroului București.

Avocații interesați se pot înscrie la adresele de e-mail: elena.pitu@baroul-bucuresti.ro sau saj@baroul-bucuresti.ro până la data de 5 februarie 2023. Anterior datei de 8 februarie 2023, lista avocaților disponibili va fi înaintată la Tribunalul General al Uniunii Europene, prin intermediul Uniunii Naționale a Barourilor din România, autoritate competentă în baza art. 4 din Regulamentul adițional al Curții de Justiție.

Alte articole