Au început înscrierile la concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri

Exclusivitate

Consiliul Superior al Magistraturii, prin Şcoala Naţională de Grefieri, organizează la Bucureşti, la data de 7 mai 2023, concurs de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri pentru ocuparea unui număr de 60 de posturi de grefier cu studii superioare juridice la instanţele judecătoreşti, respectiv pentru ocuparea unui număr de 30 de posturi de grefier cu studii superioare juridice la parchete, sub rezerva vacantării. În privinţa posturilor de la instanţele judecătoreşti şi parchete, în cazul în care nu vor fi vacante toate posturile, absolvenţii care nu au fost repartizaţi vor putea opta ulterior, pe măsura vacantării posturilor.

Concursul se organizează la nivel naţional, iar durata cursurilor este de 6 luni. Se pot înscrie Ia concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile următoare: au cetăţenie română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu; nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie; cunosc limba română; sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei şi au studii superioare juridice. În conformitate cu dispoziţiile art. 22 din Regulament, examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unei probe scrise la următoarele discipline: procedură penală, procedură civilă, organizare judiciară.

Cererile de înscriere la concurs se depun în perioada 8 martie – 27 martie 2023 în format online, la adresa https://emap.csm1909.ro/CandidateFolder.aspx prin intermediul platformei informatice puse la dispoziţie de Consiliul Superior al Magistraturii. În cazul persoanelor care nu au acces la internet sau nu dispun de mijloacele tehnice pentru a realiza transmiterea documentelor în format online, precum şi în cazul în care platforma informatică nu funcţionează, candidaţii completează o declaraţie tipizată, publicată împreună cu prezentul anunţ, cu privire la aceste aspecte, iar cererile pentru înscrierea la concurs se depun personal sau prin mandatar cu procură specială, în acelaşi termen, la tribunalul în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa candidaţii.

Pentru înscrierea şi participarea la concurs, candidaţii urmează să achite o taxă de 600 lei.  Relaţii suplimentare se pot obţine de pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi SNG (Web: www.csm1909.ro: www.grefieri.ro

spot_img

Articole recente

Curtea de Apel București acceptă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DNA, ce fusese respins de instanța de fond

În februarie anul acesta, procurori de la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției au înaintat Tribunalului Bucureşti acordul de recunoaştere...

Mai multe articole din aceeași categorie