Justnews.ro

Pe baza datelor furnizate de platforma IFEP, în data de 04.12.2020 s-a încheiat procedura de vot electronic asupra materialelor ce au compus ordinea de zi a Congresului avocaților 2020, procedură care a demarat la 02.12.2020, orele 10.00. Astfel, din 240 delegați (comunicați de barouri), un număr de 223 avocați au accesat programul de vot din platforma IFEP. Din aceștia un număr de 221 avocați au transmis votul pentru centralizare. Cu privire la ordinea de zi anunțată, voturile exprimate au fost după cum urmează:

 • Aprobarea raportului anual al Consiliului U.N.B.R. 181 voturi pentru 32 voturi împotrivă 8 abțineri
 • Aprobarea raportului anual al Consiliului de conducere al Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.) 149 voturi pentru 43 voturi împotrivă 29 abțineri
 • Aprobarea execuției bugetare pe anul 2019 171 voturi pentru 38 voturi împotrivă 12 abțineri
 • Ratificarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 39/07 decembrie 2019 prin care s-a aprobat proiectul de buget al U.N.B.R. pentru anul 2020 168 voturi pentru 39 voturi împotrivă 14 abțineri
 • Mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a aproba proiectul de buget al UNBR pe anul 2021 159 voturi pentru 51 voturi împotrivă 11 abțineri
 • Aprobarea execuției bugetare a C.A.A. pe anul 2019 147 voturi pentru 46 voturi împotrivă 28 abțineri
 • Aprobarea proiectului de buget al C.A.A. pentru anul 2020 143 voturi pentru 44 voturi împotrivă 34 abțineri
 • Mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a aproba proiectul de buget al C.A.A. pe anul 2021 154 voturi pentru 51 voturi împotrivă 16 abțineri
 • Aprobarea raportului anual al Comisiei Centrale de Cenzori a U.N.B.R. 175 voturi pentru 33 voturi împotrivă 13 abțineri
 • Aprobarea raportului anual al Comisiei de Cenzori a C.A.A. 162 voturi pentru 37 voturi împotrivă 22 abțineri
 • Ratificarea Hotărârilor Consiliului U.N.B.R. de modificare şi completare a Statutului profesiei de avocat și a Statutului C.A.A. 172 voturi pentru 38 voturi împotrivă 11 abțineri
 • Mandatarea Consiliului U.N.B.R. ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 51/1995 149 voturi pentru 54 voturi împotrivă 18 abțineri
 • Completarea componenței Consiliului U.N.B.R. – Baroul Ilfov 197 voturi Luat act din 221 voturi centralizate
 • Completarea componenței Consiliului U.N.B.R. – Baroul Sibiu 200 voturi Luat act din 221 voturi centralizate
 • Actualizarea compunerii Comisiei Centrale de Disciplină 201 voturi Luat act din 221 voturi centralizate
 • Prezentarea raportului anual al Comisiei Centrale de Disciplină 202 voturi Luat act din 221 voturi centralizate

CONGRESUL AVOCAŢILOR 2020 fusese convocat anterior pentru zilele de marți, 08 septembrie 2020 – orele 09,30 și miercuri, 09 septembrie 2020 – orele 09,30 la Hotel Del Mar, din stațiunea Mamaia, jud. Constanța. La data de 18 august însă, din cauza riscurilor sanitare sporite, Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) a decis amânarea desfășurării Congresului Avocaților 2020. În consecință, acesta s-a desfășurat sub forma unui vot electronic pe platforma IFEP, în perioada 2-4 decembrie 2020

 

Alte articole