Alocări bugetare de aproape 30 milioane de lei anual sunt necesare pentru cele 165 posturi de asistenţi ai judecătorului

Exclusivitate

Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a  Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 419/2023 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției, însoţit de Nota de Fundamentare.

În Nota de fundamentare se arată că la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii s-a derulat proiectul „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești” (Cod SIPOCA/MySMIS:751/129513, contract de finanțare nr. 435/02.10.2019), cu scopul de a contribui la crearea unui sistem de justiție modern, adaptat cerințelor societății contemporane, prin identificarea şi dezvoltarea pârghiilor și mecanismelor necesare pentru reducerea duratei proceselor, îmbunătățirea ratei de soluționare a cauzelor, scăderea duratei de soluționare a cauzelor. În acest sens, din bugetul proiectului au fost finanțate 165 posturi de experți în implementare – asistenți ai judecătorului, posturi înființate în afara organigramei Consiliului Superior al Magistraturii, experții desfășurându-și activitatea la nivelul unui număr de 19 instanțe pilot desemnate la grade diferite de jurisdicție. Încadrarea acestora s-a realizat în urma unei proceduri de selecție transparente, pe baza unor criterii obiective vizând calificarea și competențele profesionale. Ulterior, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2022 privind înfiinţarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobată prin Legea nr. 384/2022, începând cu data de 1 octombrie 2022, a fost suplimentat statul de funcţii al Consiliului Superior al Magistraturii, prin înfiinţarea unui număr de 165 de posturi de experţi jurişti-personal contractual, posturile astfel înfiinţate fiind ocupate prin preluarea experţilor în implementare-asistenţi ai judecătorului (experţi jurişti) din afara organigramei Consiliului Superior al Magistraturii, cei 165 de experţi jurişti desfăşurându-şi activitatea la sediul unui număr de 21 de instanţe judecătoreşti.  La 17 decembrie 2023 a intrat în vigoare Legea nr. 393/2023 privind statutul asistentului judecătorului, care prevede, la art. 48, că „începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, experţii jurişti încadraţi la Consiliul Superior al Magistraturii, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2022 privind înfiinţarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobată prin Legea nr. 384/2022, sunt încadraţi în cadrul curţilor de apel în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea. Preşedintele curţii de apel stabileşte, prin decizia de încadrare, instanţele judecătoreşti la care asistenţii judecătorului îşi desfăşoară activitatea.”

Începând cu anul 2024, impactul financiar calculat va fi de 28.672 mii lei/an. Astfel, pentru un număr de 165 posturi de asistenţi ai judecătorului – se are în vedere un impact financiar lunar de 2.389.306 lei  x 12 luni = 28.671.672 lei. 

spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie