Justnews.ro
Autoritatea Natională pentru Protecția Consiumatorilor ( ANPC a lansat spre consultare un proiect de lege privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. În prezent, drepturile și obligațiile părților în cazul vânzării de bunuri de consum și al garanțiilor conexe sunt reglementate prin Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora. Conform Directivei (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, statele membre ar trebui să poată prevedea suspendarea sau întreruperea perioadei de răspundere contractuală în cazul reparării, al înlocuirii ori al negocierilor dintre vânzător şi consumator în vederea unui acord amiabil. Acest proiect de lege prevede prelungirea respectivei perioade, în cazul în care neconformitatea este remediată prin reparaţie, cu timpul de nefuncţionare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

Alte articole