ANAF pierde la fond procesul în care se judecă cu o firmă, pentru dobânda aferentă unei creanţe fiscale

Exclusivitate

În decembrie 2021, societatea UMB Robinete Industriale S.A, în calitate de reclamantă, în contradictoriu cu pârâţii ANAF – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor și Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice București, a solicitat Curţii de Apel București să dispună:

  • – anularea Deciziei de Soluționare a Contestației fiscale nr. 166/31.05.2021, precum şi a deciziilor nr. 241/20.08.2021 şi nr. 278/4.10.2021, ambele privind reexaminarea deciziei din 31.05.2021;
  • – anularea în parte a Deciziei de restituire a sumelor de la bugetul de stat sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget nr. 341/28.01.2020, în ceea ce privește refuzul organului fiscal de acordare integrală a dobânzii fiscale datorate către reclamantă, de 6.381.807,16 lei;
  • – anularea în parte a Deciziei de restituire a sumelor de la bugetul de stat sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget nr. 341/28.01.2020 în ceea ce privește refuzul organului fiscal de acordare a dobânzii fiscale de 6.381.807,16 datorate către reclamantă, aferente sumei de 3.761.749 lei stabilite spre restituire;
  • – anularea în parte a Procesului-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului nr. 520/27.02.2020 și a Deciziei de restituire a sumelor de la bugetul de stat sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget nr. 520/11.03.2020 în ceea ce privește refuzul organului fiscal de acordare a diferenței dintre dobânda fiscală solicitată de reclamantă, de 6.381.807,16 lei, și dobânda fiscală stabilită prin Decizia de restituire nr. 520/2020, de 3.126.766,00 lei;
  • – obligarea pârâtei AFP Sector 2 la plata către reclamantă a diferenței dintre dobânda fiscală datorată către reclamantă, de 6.381.807,16 lei si suma efectiv plătită cu titlu de dobândă fiscală de către AFP Sector 2, de 3.126.766,00 lei.

Litigiul vizează cuantumul dobânzii fiscale datorate acesteia aferent unei creanțe fiscale. Astfel, părţile litigante au opinii divergente cu privire la cuantumul dobânzii fiscale datorate reclamantei aferent creanţei fiscale în valoare de 3.761.749 lei, dobândă de stabilit pentru perioada cuprinsă între data plăţii de către reclamantă a sumei stabilite de instanţă (sentinţa din 31.03.2017) ca fiind nedatorate, anume 12.09.2008 şi data restituirii sumelor nedatorate de către administraţia fiscală (30.01.2020). Administraţia fiscală pârâtă, prin actele fiscale contestate, prin întâmpinare şi prin obiecțiunile la raportul de expertiză judiciară contabilă, a susţinut, în esenţă, că, cuantumul dobânzii fiscale datorate reclamantei este acela stabilit de dispoziţiile în vigoare la data la care reclamanta a solicitat plata dobânzii (9.01.2020), dobânda fiind de 0,02% pe zi de întârziere conform art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală. Reclamanta a susţinut că dobânda fiscală trebuie determinată în funcţie de legislaţia procesual fiscală aplicabilă pentru toată perioada relevantă, 12.09.2008-30.01.2020, legiuitorul reglementând cote diferite ale acesteia.

Recent, instanța de fond a pronunțat o primă soluție în acest litigiu:

  • Solutia pe scurt: Admite acţiunea. Anulează deciziile nr. 166/31.05.2021, nr. 241/20.08.2021 şi nr. 278/4.10.2021. Anulează în parte decizia nr. 341/28.01.2020, decizia nr. 520/11.03.2020 şi procesul-verbal nr. 520/27.02.2020 în ce priveşte refuzul de acordare a dobânzii fiscale de 3.273.097 lei. Obligă pârâta Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice București la plata către reclamantă a dobânzii fiscale de 3.273.097 lei, ca diferenţă între suma de 6.399.863 lei, aferentă creanțelor bugetare de 3.355.708 lei TVA și 406.041 lei majorări de întârziere TVA, pentru perioada 12.09.2008 – 30.01.2020, în care societatea nu a beneficiat de aceste sume şi suma de 3.126.766 lei, reprezentând dobânda fiscală care a fost restituită societății în data de 12.03.2020, în baza Deciziei nr.520/11.03.2020 de acordare a dobânzii, emisă de Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice București. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată azi, 28.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
spot_img

Articole recente

Fostul baron de Bistriţa, Ioan Oltean, mai primește o șansă de a recupera onorarii avocaţiale de circa 45.000 de euro, plătite în războiul său...

Ioan Oltean a fost parlamentar de Bistrița-Năsăud din 1990 până în 2016, iar din 1992 a condus filiala Bistrița-Năsăud...

Mai multe articole din aceeași categorie