ANAF, învinsă de Alexandrion într-un litigiu ce viza impozitarea suplimentară a unor tichete cadou acordate distribuitorilor, în cadrul campaniilor de marketing

Exclusivitate

Alexandrion Group este cel mai mare producător și distribuitor de băuturi spirtoase și din România, înființat în urmă cu 30 de ani de către medicul de origine siriană Nawaf Salameh. Una dintre firmele grupului se numește Alexandrion Saber Distilleries 1789 SRL și este fosta  firmă Alexandrion Grup Romania SRL.  În perioada 23.12.2020-5.01.2022, firma a fost supusă unei inspecții fiscale în urma căreia au fost emise Decizia de impunere nr. 21/28.01.2022 şi Raportul de inspecție fiscală nr. 19/28.01.2022, în ceea ce privesc obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite în sarcina sa, în cuantum de 3.565.607 lei. Firma a acordat tichete cadou angajaţilor distribuitorilor, ca urmare și în cadrul unor acţiuni specifice de promovare, campanii de marketing dedicate, în care societatea era beneficiarul exclusiv si totodată organizator al acţiunilor de stimulare a vânzărilor, urmărind să impulsioneze vânzarea produselor pe care le comercializează, să extindă reţeaua de distribuţie, să îmbunătăţească imaginea brandurilor sale şi să promoveze produse noi. Organele fiscale au considerat însă că veniturile din tichetele cadou acordate de societate angajaţilor distribuitorilor (societăţi partenere) ar fi asimilate avantajelor în natură, reprezentând venituri obţinute de persoanele fizice în cauză, dintr-o relaţie generatoare de venituri din salarii, inclusiv in absența unui contract de muncă încheiat între plătitorul de venituri si beneficiarii acestora.

Acesta a fost contextul în care Alexandrion Saber Distilleries 1789 SRL, firmă ce are sediul în satul Pleașa, comuna Bucov, jud. Prahova, unde a construit distileriile Alexandrion, s-a adresat instanței de judecată competente – Curtea de Apel Ploiești –  solicitând, în toamna anului 2022, în contradictoriu cu pârâţii Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Ministerul Finanţelor, Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, următoarele:

  1. Constatarea refuzului nejustificat de soluţionare a contestaţiei fiscale înregistrate sub nr. 12515/25.03.2022 împotriva Deciziei de impunere nr. 21/28.01.2022 şi a Raportului de inspecţie fiscală nr. 19/28.01.2022, emise de către DGAMC, prin care au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare de plată în sarcina sa în sumă totală de 3.565.607 lei,
  2. Anularea Deciziei de impunere nr. 21/28.01.2022 şi a Raportului de inspecţie fiscală nr. 19/28.01.2022, emise de DGAMC, în ceea ce privesc obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite în sarcina sa, în cuantum de 3.565.607 lei;
  3. Obligarea DGAMC la emiterea la emiterea actului administrativ individual, prin care să dispună restituirea sumelor achitate de Subscrisa în mod nedatorat în temeiul actelor administrativ fiscale contestate, reprezentând obligaţii fiscale principale, în cuantum de 3.565.607 lei, precum şi a dobânzilor fiscale aferente, calculate de la data achitării, până la restituirea efectivă, într-un termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, conform art. 18 alin.(6) raportat la art.24 alin.(2) din Legea nr.554/2004.
  4. Obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu. În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că în perioada 23.12.2020 – 05.01.2022, a fost supusă unei inspecţii fiscale, în urma căreia au fost emise actele contestate cu motivarea ca veniturile din tichetele cadou acordate de Subscrisa angajaţilor distribuitorilor (societăţi partenere) ar fi asimilate avantajelor în natura, reprezentând venituri obţinute de persoanele fizice în cauza, dintr-o relaţie generatoare de venituri din salarii, inclusiv in absenta unui contract de munca încheiat intre plătitorul de venituri si beneficiarii acestora.

În aprilie anul trecut, Curtea de Apel Ploiești a pronunțat sentința sa în acest dosar:

  • Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere având ca obiect restituirea sumelor şi obligarea pârâtei DGAMC la plata dobânzii fiscale aferente sumelor a căror restituire se solicită, invocată de pârât prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Respinge excepţia prematurităţii capătului de cerere având ca obiect restituirea sumelor solicitate şi acordarea dobânzii fiscale aferente în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, invocată de pârâta DGAMC prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Admite acţiunea precizată. Anulează decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 1559 din data de 15.09.2022 şi decizia de impunere nr. 21/28.01.2022 în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite în sarcina reclamantei în cuantum de 3.565.607 lei. Obligă pârâta DGAMC la emiterea actului administrativ prin care să dispună restituirea în favoarea reclamantei a sumei de 3.565.607 lei precum şi a dobânzii fiscale aferente acestei sume calculate de la data plăţi şi până la restituirea efectivă, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 7500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată dintre care 500 lei taxă de timbru şi 7000 lei onorariu de avocat, redus. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare ce se va depune la Curtea de Apel Ploieşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.04.2023.

Instanța din Ploiești a arătat că, având în vedere situaţia de fapt reţinută şi dispoziţiile legale, tichetele cadou acordate de reclamantă unor persoane fizice cu care nu are încheiate relaţii contractuale de muncă, în cadrul unor campanii de marketing, promovare şi stimulare a vânzărilor, nu sunt supuse regulilor de impunere veniturilor din salarii sau asimilate acestora, astfel că reclamanta nu datorează obligaţiile fiscale suplimentare contestate.

Soluția a fost atacată la instanța superioară așa că disputa a ajuns pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție care, recent, a pus capăt definitiv acesteia:

  • Detalii soluţie: Respinge recursul declarat de reclamanta Societatea Alexandrion Saber Distilleries 1789 S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 62 din 12 aprilie 2023, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, precum şi recursurile declarate de pârâţii Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili şi Ministerul Finanţelor, reprezentat de D.G.R.F. Ploieşti, împotriva aceleiaşi sentinţe, ca nefondate. Definitivă. Pronunţată astăzi, 15 mai 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

 

spot_img

Articole recente

Răsturnare de situație: Primăria Sectorului 5 pierde definitiv litigiul pentru recuperarea banilor plătiți la ediția (anulată) din 2020 a celui mai important târg imobiliar...

La sfârșitul anului 2019, Asociaţia CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE ROMANO-GERMANĂ DEUTSCH RUMANISCHE INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER AHK a înaintat o ofertă Primăriei...

Mai multe articole din aceeași categorie