ANAF, victorie la final într-un litigiu de peste 80 milioane de lei cu falimentara casă de pariuri Public Bet, preluată de agenția Fortuna

Exclusivitate

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel București la data de 11.04.2016, reclamanta Public Games SRL ( operatorul casei de pariuri Public Bet) a solicitat în contradictoriu cu pârâtele ANAF- Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și ANAF – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună suspendarea (apoi anularea) executării Deciziei de impunere F-MC 1982/25.06.2015 (până la soluționarea în mod definitiv a cauzei) și anularea deciziei de soluționare a contestației nr. 3831/13.10.2015, a deciziei de impunere nr. F-MC 1982/25.06.2015 și a raportului de inspecție fiscală nr. F-MC 168/25.06.2015, cu consecința exonerării de la plata obligațiilor fiscale suplimentare, stabilite de organele fiscale.

În urma unei inspecții fiscale derulate în 2015, ANAF a emis decizia de impunere nr. F – MC 1982/25.06.2015, prin care au fost stabilite în sarcina societății reclamante obligații suplimentare de plată, respectiv impozit pe profit în cuantum de 25.025.076 lei, majorări de întârziere în cuantum de 6.336.323 lei, penalități de întârziere în cuantum de 3.315.340 lei, precum și taxă de autorizare în cuantum de 32.674.922 lei, majorări de întârziere în cuantum de 8.869.196 lei și penalități de întârziere în cuantum de 4.477.338 lei. Suma revendicată de operatorul casei de pariuri Public Bet, intrat în faliment și preluat în 2015 de casa de pariuri sportive Fortuna, depășea 80 milioane de lei.

Reclamanta pretindea anularea deciziei de impunere fiscală, invocând următoarele motive:

  • organele fiscale au interpretat în mod eronat noțiunea de venituri realizate de organizatorii de pariuri prin raportare la dispozițiile OUG 77/2009 și ale HG 870/2009;
  • organele fiscale au încadrat în mod greșit câștigurile/premiile plătite de organizator jucătorilor în categoria cheltuielilor de exploatare;
  • în privința activității de slot-machine a arătat că nu au fost indicate motivele pentru care organele fiscale au alăturat această activitate celei de pariuri
  • organele fiscale au interpretat în mod greșit noțiunea de venituri prin raportare la dispozițiile OUG 77/2009 și ale HG 870/2009 cu privire la întocmirea Anexei nr. 12 referitoare la regularizarea lunară a cuantumului taxei de autorizare
  • accesoriile calculate la obligațiile suplimentare de plată nu sunt datorate conform principiului accesorium sequitur principale, în condițiile în care societatea nu datorează debitele principale reprezentând impozit pe profit și taxă anual de autorizare.

Contestația, înaintată Direcției Generale de Soluționare a Contestațiilor, fusese respinsă ca neîntemeiată prin decizia nr. 383/13.10.2015.

Deciziile judecătorilor

În martie 2021, după o judecată de 5 ani, instanța de fond a dat dreptate în parte reclamantei Public Games SRL:

  • Solutia pe scurt: Respinge cererea de suspendare a executării, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea. Anulează decizia de soluţionare a contestaţiei n. 3831/13.10.2015, decizia de impunere nr. F-MC 1982/25.06.2015 şi raportul de inspecţie fiscală nr. F-MC 168/25.06.2015 în privinţa obligaţiilor fiscale principale suplimentare stabilite cu titlu de impozit pe profit şi taxă aferentă autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc şi în privinţa obligaţiilor fiscale accesorii aferente. Exonerează societatea de plata obligaţiilor fiscale principale suplimentare stabilite prin decizia de impunere nr. F-MC 168/25.06.2015 cu titlu de impozit pe profit şi taxă aferentă autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc şi de la plata obligaţiilor fiscale accesorii aferente, în lumina considerentelor prezentei hotărâri. Încuviinţează cererea de majorare a onorariului de expert. Obligă reclamanta la plata diferenţei de onorariu de expert în cuantum de 9980 lei. Cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, în privinţa cererii de suspendare, ce se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Cu recurs, în 15 zile de la comunicare, în privinţa fondului, ce se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Executorie in privinţa cererii de majorare a onorariului expertului. Pronunţată azi, 08.03.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

Soluția a fost atacată cu recurs de juriștii ANAF, litigiul ajungând în iunie 2021 pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Săptămâna trecută, instanța supremă a dat dreptate pârâtelor Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor:

  • Detalii soluţie: Respinge excepţia nulităţii recursurilor invocată de intimata-reclamantă Public Games SRL. Admite recursurile formulate de pârâtele Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili împotriva Sentinţei nr. 81 din 8 martie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează în parte sentinţa recurată, şi, rejudecând: Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată astăzi, 7 decembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie