ANAF, înfrângere usturătoare într-un litigiu de peste 20 milioane de lei cu Loteria Națională, ce a durat 7 ani

Exclusivitate

În perioada 07.07.2014 – 30.09.2016, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) au efectuat o inspecție fiscală la Compania Naţională Loteria Română (CNLR) S.A., constatările organului fiscal fiind consemnate în Raportul de Inspecţia Fiscală nr. F-MC 267/30.09.2016. Prin Decizia de impunere nr. F-MC 470/30.09.2016 privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite prin inspecţia fiscală, emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală susmenţionat, au fost stabilite în sarcina C.N. Loteria Română S.A. obligaţii fiscale suplimentare de plată, în sumă totală de 24.992.856 lei, după cum urmează:

  • impozit pe profit, pentru perioada 01.01.2008-31.12.2013 în suma de 15.087.012 lei;
  • dobânzi/majorări de întârziere, pentru perioada 25.04.2008-31.12.2015 în suma de 7.630.829 lei;
  • penalităţi de întârziere, pentru perioada 25.04.2008-31.12.2015 în suma de 2.275.015 lei.

Ulterior, C.N. Loteria Română S.A. a contestat în parte, în zadar, Decizia de impunere nr. F-MC 470/30.09.2016 privind obligaţiile fiscale suplimentare de plata şi a Raportului de Inspecţie Fiscala nr. F-MC 267/30.09.2016, respectiv suma de 79.332.181 lei din baza impozabila suplimentare, precum şi obligaţiile fiscale suplimentare de plată ce au fost stabilite aferent acestei sume. Prin Decizia din 14.03.2017, ANAF – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor a respins contestaţia formulată de C.N.L.R. S.A..

Pretențiile

Acesta a fost contextul în care, la data de 08.09.2017, C.N. Loteria Română S.A., în calitate de reclamantă, prin cererea înregistrată la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Finanţelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcţia Generala de Soluţionare a Contestaţiilor şi Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a solicitat instanței, ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea în parte a Raportului de inspecţie fiscală nr. F-MC 267/30.09.2016, a Deciziei de impunere nr. F-MC 470/30.09.2016 privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice şi a Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr. F-MC 471/30.09.2016, emise de A.N.A.F. – Direcţia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, respectiv reducerea bazei de impozitare suplimentare cu suma de 79.332.181 lei şi anularea obligaţiilor de plata aferente acestei sume, în cuantum total de 21.130.050 lei, având următoarea componență:

  • 12.693.149 lei impozit pe profit;
  • 6.520.915 lei dobânzi aferente impozitului pe profit;
  • 1.915.986 lei penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit.

Reclamanta a mai cerut instanței obligarea pârâtelor la restituirea sumelor plătite de CN Loteria Națională SA, plata dobânzii legale aferente sumelor plătite şi contestate prin prezenta acţiune, respectiv începând cu data stingerii creanţei şi pana la data restituirii efective, precum și obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată, pe care reclamanta le va suporta în cursul soluţionării cererii.

Soluțiile judecătorilor

În 2021, instanța de fond a dat dreptate CN Loteria Națională SA, anulând actele emise de ANAF în ceea ce priveşte impozitul pe profit suplimentar stabilit pentru anul 2008, precum şi accesoriile aferente și a obligat pârâta DGAMC să restituie reclamantei sumele achitate de reclamantă, cu titlu de impozit pe profit suplimentar stabilit pentru anul 2008, precum şi accesoriile aferente. De asemenea, instanța a obligat pârâta DGAMC la plata dobanzii aferente sumelor achitate de reclamantă cu titlu de impozit pe profit suplimentar stabilit pentru anul 2008, precum şi accesoriile aferente, începând cu data achitării acestora şi până la restituirea efectiva a sumelor în discuţie.

Sentința a fost atacată cu recurs, care a fost soluționat, la sfârșitul lunii trecute, de judecătorii instanței supreme:

  • Detalii soluţie: Respinge excepţia nulităţii recursului invocată de recurenta reclamantă Compania Naţională Loteria Română SA. Respinge recursurile declarate de pârâta Agentia Naţională de Administrare Fiscală împotriva sentinţei civile nr. 217 din 22 iunie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal – veche şi de pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili împotriva sentinţei civile nr. 217 din 22 iunie 2021 şi a sentinţei civile nr. 198 din 11 octombrie 2022 ale aceleiaşi instanţe, ca nefondate. Admite recursul declarat de reclamanta Compania Naţională Loteria Română S.A. împotriva sentinţei civile nr. 217 din 22 iunie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal – veche. Casează în parte sentinţa recurată şi, în rejudecare: Obligă pârâtele la plata către recurenta reclamantă a sumei de 350 lei reprezentând cheltuieli de judecată achitate la fond şi 100 lei cheltuieli de judecată achitate în recurs. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei. Definitivă. Pronunţată astăzi, 26 martie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

 

spot_img

Articole recente

După ce s-a bătut cu punctul în piept invocând practici înșelătoare, ANPC nu s-a mai deranjat să-și motiveze recursul în litigiul cu o bancă

O decizie controversată În  mai 2023, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), prin vocea fanfaronului său șef Horia Constantinescu, anunța...

Mai multe articole din aceeași categorie