ANAF, înfrângere în primă instanță în fața companiei E-Distribuţie Muntenia SA, într-un litigiu de 22 milioane de lei

Exclusivitate

În vara anului 2021, E-Distribuţie Muntenia S.A., operatorul de distribuție a energiei electrice în București și în județele Ilfov și Giurgiu, parte a grupului Enel, a chemat în judecată la Curtea de Apel București pe pârâtele Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor și ANAF- Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Litigiul avea ca obiect anularea actului administrativ fiscal Decizia nr. 8/14.01.2021 privind soluţionarea contestaţiei administrativ fiscale, Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale şi raportul de inspecţie fiscală nr. F-MC 94/19.05.2020. Miza acestui proces era suma de 22.415.831 lei, reprezentând impozit pe profit suplimentar, achitată de reclamantă conform ordinelor de plată nr. 1923/1924 din data de 18.06.2020.

În decembrie 2021, instanța a dispus efectuarea probei cu expertiză tehnică în specialitatea contabilitate-fiscalitate, astfel cum a fost solicitată de reclamanta E-Distribuție Muntenia SA. Primul obiectiv al expertizei viza analiza tratamentului contabil aplicat de societate prin raportare la dispozițiile legale, obiectivul nr. 2 vizează analiza tratamentului fiscal aplicat de societate în aceeași perioadă, obiectivul nr. 3, să se prezinte modul de raportare în situațiile fiscale a celor două tipuri de amortizări, fiscală versus contabilă, obiectivul nr. 4, să se verifice impactul fiscal, respectiv expertul să verifice dacă prin raportarea la o amortizare contabilă, care este diferită de amortizarea fiscală, se ajunge la un rezultat fiscal neutru pentru stat şi obiectivul nr. 5, care reprezenta concluzia, în sensul de a se stabili de către expert dacă suma stabilită de autoritatea fiscală este corectă sau societatea are/nu de achitat sume către bugetul de stat.

În 29 iunie 2023, după 10 termene de judecată, instanța de fond a pronunțat prima soluție în această dispută:

  • Solutia pe scurt: Stabileşte onorariul definitiv pentru expertul judiciar Eugenia Iorgoaea la valoarea de 33.142 de lei. Pune în vedere reclamantei să facă dovada achitării diferenţei onorariului, în termen de 5 zile, în cuantum de 27.142 de lei. Executorie. Admite în parte cererea de chemare în judecată. Anulează parţial Decizia nr. 8/14.01.2021 privind soluţionarea contestaţiei administrativ fiscale, Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale nr. F-MC 209/19.05.2020 şi raportul de inspecţie fiscală nr. F-MC 94/19.05.2020, în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale constând în impozitul pe profit suplimentar în sumă de 22.415.831 lei. Obligă pârâtele la restituirea acestei sume achitate de reclamantă conform ordinelor de plată nr. 1923/1924 din data de 18.06.2020. Obligă pârâtele la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă în valoare de 42.548,54 de lei, reprezentând taxe judiciare de timbru, onorariul expertului judiciar şi onorariu avocaţial. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la sediul Curții de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 29.06.2023.
spot_img

Articole recente

De ce i-au dat dreptate judecătorii avocatului Viorel Mocanu, reprezentantul PSD la BEC și fost agent guvernamental la CEDO, în litigiul acestuia cu ANI

Avocat, apropiat de PSD Viorel Mocanu este un avocat foarte apropiat de Partidul Social-Democrat și de reprezentanții săi. În 2018,...

Mai multe articole din aceeași categorie