Justnews.ro

Societatea Agrana Romania SRL a fost supusă unei inspecții fiscale generale în 2012, în urma căreia, în martie 2017, i-au fost comunicate conducerii companiei actele fiscale întocmite după controlul ANAF, respectiv raportul de inspecție fiscală și decizia de impunere. În mai 2017, firma a formulat contestație față de actele fiscale întocmite de inspectorii ANAF, iar prin decizia de soluționare a contestației, Comisia de Soluționare a Contestației din cadrul ANAF a adoptat următoarele măsuri:

  • a admis contestația și a anulat parțial Decizia de impunere pentru suma totală de 5.520.296 lei
  • a desființat parțial Decizia de impunere pentru suma de 37.391.656 lei reprezentând TVA și dobânzi / majorări de întârziere și penalități de întârziere aferente TVA;
  • a respins ca neîntemeiată contestația pentru suma de 22.782.548 lei reprezentând: 7.745.390 lei impozit pe profit, 11.905.990 lei dobânzi și penalități de întârziere aferente impozitului pe profit, 1.274.268 lei TVA, 1.744.455 tei dobânzi și penalități de întârziere aferente TVA, 62.898 lei impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente, 49.547 lei dobânzi și penalități de întârziere aferente impozitului pe veniturile realizate de persoanele nerezidente;
  • a suspendat soluționarea contestației în ceea ce privește suma de 27.039.521 lei reprezentând: 1.918.181 lei impozit pe profit,  1.539.144 lei dobânzi și penalități de întârziere aferente impozitului pe profit,  12.519.698 lei TVA, 11.062.498 lei dobânzi și penalități de întârziere.

În aceste condiții, în aprilie 2018, după cum a consemnat rolii.ro, Agrana Romania SRL s-a adresat instanței de judecată competente, respectiv Curții de Apel București, solicitând următoarele:

  • anularea parțială a deciziei de soluționare a contestației nr. 406/02.11.2017 emise de ANAF-DGSC, în ce privește pct. 3 – soluția de respingere ca neîntemeiată a contestației formulate de reclamantă împotriva Deciziei de Impunere nr. F-MC 155/31.03.2017 emisă de DGAMC, pentru suma de 22.782.548 lei
  • anularea parțială a Deciziei de impunere nr. F-MC 155/31.03.2017 și a Raportului de inspecție fiscala nr. F-MC 92/31.03.2017 emise de DGAMC, în ce privește suma de 22.782.548 lei mai sus-menționată ;
  • exonerarea societății reclamante de la plata sumelor stabilite suplimentar de plată prin actele administrativ-fiscale atacate, mai sus-menționate, și obligarea pârâtelor la restituirea acestor sume achitate de reclamantă ;
  • obligarea pârâtelor la plata dobânzilor aferente sumelor stabilite cu titlu suplimentar, dobânzi calculate de la data achitării acestor sume de către reclamantă și până la data restituirii/compensării lor de către Pârâte;
  • obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea prezentului dosar.

În august 2020, Curtea de Apel București a dat câștig de cauză firmei Agrana Romania SRL, anulând parţial decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 406/02.11.2017 emise de ANAF- Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor în ceea ce priveşte punctul 3 – soluţia de respingere, ca neîntemeiată, a contestaţiei pentru suma de 22.782.548 lei. De asemenea a fost anulată parţial decizia de impunere nr. F-MC 155/31.03.2017 şi a raportului de inspecţie fiscală nr. F-MC 92/31.03.2017 emise de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili în ce priveşte suma de 22.782.548 lei, cu consecinţa exonerării reclamantei de la plata sumelor stabilite suplimentar la plată. Instanța a mai decis ca  pârâtele să fie obligate la plata dobânzilor aferente sumelor stabilite cu titlu suplimentar, dobânzi calculate de la data achitării de către reclamantă, până la data restituirii/compensării de către pârâte.

După ce ambele părți au formulat recurs, procesul a ajuns astfel pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justițiecare a a pronunțat zilele trecute următoarea soluție:

  • Detalii soluţie: Respine excepţia inadmisibilităţii recursului promovat de reclamanta Agrana România SRL, ca nefondată. Respinge excepţia lipsei interesului recurentei – reclamante Agrana România SRL, ca nefondată. Respinge recursurile formulate de reclamanta Agrana România SRL împotriva Sentinţei civile nr. 301 din 11 august 2020 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal şi de pârâtele Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili împotriva Sentinţei civile nr. 301 din 11 august 2020 şi a Încheierii din 27 noiembrie 2018, ambele pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondate. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art. 402 din Codul de procedură civilă, astăzi, 13 martie 2023.

Cine este Agrana Romania SRL

Agrana Romania SRL, companie cu o cifră de afaceri în 2021 de peste 650 milioane de lei și 329 de angajați, este unul dintre marii furnizori de zahăr din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, principalul producător al unor produse din amidon specifice clientului și al bioetanolului din Europa și lider în producerea preparatelor din fructe și producător de vârf al sucurilor concentrate din fructe din Europa. Compania -mamă, Agrana Zucker A.G. din Austria, a intrat în industria zahărului şi amidonului din România în 1998. În momentul de faţă, compania Agrana deţine o fabrică de zahăr în Roman şi una în Buzău, precum şi o fabrică de amidon în Ţăndărei.

Alte articole