Justnews.ro

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL)  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual de execuție de consilier juridic debutant în cadrul Direcției juridice și contencios – Serviciul contencios.

Condiții specifice:
  • Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

  • Selecția dosarelor de concurs;
  • Proba scrisă prin care se verifică cunoştinţele profesionale de specialitate (în concordanţă cu bibliografia afişată);
  • Interviul

Punctajul maxim pentru probele de concurs este de 100 puncte, iar promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obținerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare din probe.
Toate probele sunt eliminatorii.

Proba scrisă se va susţine în data de 07.04.2022, începând cu ora 11.00.
Interviul se va susține în data de 13.04.2022, începând cu ora 11.00.

Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL) din Bdul. Unirii nr.61, bloc F3, Sector 3, Bucureşti. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANL la secretarul comisiei de concurs – Serviciul resurse umane şi managementul calităţii, data limită până la care se pot depune dosarele de concurs fiind 29.03.2022, Ora:16.00

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0213076719 interior 2040/2039 şi pe site-ul www.anl.ro.

Veniturile salariale ale personalului angajat în cadrul ANL sunt disponibile la această adresă 

Alte articole