Agenția Națională de Integritate precizează că accesul avocatului, având asupra sa telefonul mobil, este permis în incinta A.N.I., însă doar în anumite zone

Exclusivitate

Baroul București a publicat joi, 25 mai 2023, răspunsul primit din partea Agenției Naționale de Integritate (A.N.I.) ca urmare a adresei Baroului București privind restricționarea accesului cu telefonul față de avocații care își exercită profesia la sediul Agenției. Astfel, A.N.I. precizează că este permis accesul avocatului având asupra sa telefonul mobil, în incinta A.N.I., în zonele care NU sunt încadrate în clasa de securitate I și II, precum și în zonele administrative aferente acestora.

A.N.I. explică că, potrivit Ordinului pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate şi a Structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale de Integritate nr.1.822/18.01.2023, emis de Președintele Agenției Naționale de Integritate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.95 din data de 03.02.2023, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Agenția Națională de Integritate emite, gestionează sau intră în posesia unor informaţii clasificate, secrete de stat şi/sau secrete de serviciu. Prin urmare, persoanelor care solicită accesul în incinta A.N.I., având asupra lor mijloace de înregistrare audio-video, sau de comunicare la distanță, le revine obligația de a le depune în locurile special amenajate sau de a le preda la punctele de control acces, exclusiv pentru accesul în locurile în care se află informații clasificate, potrivit H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

spot_img

Articole recente

Ce fost ministru al Justiției și judecător CCR se bate în instanță cu autoritățile pentru bani reținuți nelegal din pensie cu titlu de CASS

La data de 29.12.2022, Pivniceru Mona Maria, în calitate de reclamantă,  s-a adresat unui complet de la Secţia a...

Mai multe articole din aceeași categorie