S-a lansat procedura de selecție a magistratului de legătură, ce urmează a fi trimis în Italia

Exclusivitate

Ministerul Justiției a lansat marți, 20 februarie 2024, procedura de selecţie a magistratului de legătură român în Republica Italiană. La această procedură îşi pot depune candidatura judecători, procurori sau personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, acestora, cu experienţă practică în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi civilă.

Poate fi numită magistrat de legătură în Republica Franceză persoana care îndeplineşte următoarele condiţii cumulative;

  • Este cetăţean român, cu domiciliul în România;
  • Este judecător, procuror sau personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor;
  • Cunoaşte la un nivel avansat (scris, vorbit) limba italiană,
  • Are o vechime în magistratură de cel puţin 12 ani;
  • Are experienţă practică în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi civilă.

Magistratul de legătură are dreptul la paşaport diplomatic pe durata misiunii în străinătate şi beneficiază în statul în care este trimis de drepturile salariale şi de alte drepturi băneşti corespunzătoare funcţiei diplomatice al cărei stagiu corespunde vechimii deţinute în magistratură. Durata mandatului magistratului de legătură este de până la 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată, şi se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din OUG nr. 123/2007, magistraţii de legătură sunt selectaţi pe baza unui concurs de dosare, care să ateste o experienţă practică în domeniul cooperării judiciare internaţionale, şi a unui interviu. Persoanele interesate urmează să depună până la data de 15 martie 2024 inclusiv, până la ora 17:00, următoarele:

  • Scrisoare de intenţie (în limbile română şi franceză);
  • Un curriculum vitae european în format Europass;
  • Copii ale oricăror documente pe care candidaţii le apreciază ca fiind necesare pentru a atesta îndeplinirea condiţiilor necesare ocupării postului;
  • Un acord scris pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Dosarul de candidatură se va transmite electronic, la adresa de email mag.leg.it@just.ro

Comisia de selecţie, desemnată de ministrul justiţiei, va selecta dosarele de candidatură potrivit criteriilor menţionate, între 18-20 martie, data la care se vor afişa rezultatele verificării dosarelor fiind 21 martie 2024. Persoanele care, în opinia comisiei, întrunesc condiţiile menţionate, vor fi invitate la un interviu, care se va desfăşura în data de 26 martie, ora urmând a fi comunicate fiecărui candidat, în timp util.

spot_img

Articole recente

După ce s-a bătut cu punctul în piept invocând practici înșelătoare, ANPC nu s-a mai deranjat să-și motiveze recursul în litigiul cu o bancă

O decizie controversată În  mai 2023, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), prin vocea fanfaronului său șef Horia Constantinescu, anunța...

Mai multe articole din aceeași categorie