A început apelul din litigiul în care Ștefan Hrușcă se judecă pentru difuzarea melodiilor sale, fără acordul său

Exclusivitate

La Curtea de Apel București a avut loc recent primul termen de judecată în procesul în care cunoscutul cantautor Ștefan Hrușcă a chemat în judecată două firme românești – Red Clover Media SRL și Electrecord SA – alături de doi giganți din domeniul tehnologiei – Apple Inc și Google LLC. Instanța a decis să fixeze următorul termen de judecată la 25 martie pentru „stingerea litigiului pe cale amiabilă”.

In iunie 2023, instanța de fond – Tribunalul București – i-a dat parțial dreptate reclamantului Ștefan Hrușcă, dar a exonerate de orice responsabilitate cele două mari companii americane, Apple și Google:

  • Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor GOOGLE LLC şi APPLE INC şi respinge acţiunea formulată împotriva acestor pârâte ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active ca fiind neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei ELECTRECORD SA ca fiind neîntemeiată. Admite în parte cererea. Constată că pârâtele RED CLOVER MEDIA SRL şi ELECTRECORD SA difuzează/distribuie online opere muzicale prin intermediul canalelor deschise pe platforme online de partajare de conţinut, încălcând drepturile patrimoniale de autor şi conexe ce aparţin reclamantului, provocându-i acestuia prejudicii materiale şi morale. Obligă pârâtele RED CLOVER MEDIA SRL şi ELECTRECORD SA să înceteze distribuirea operelor muzicale ale căror autor şi interpret este reclamantul prin intermediul platformelor online de partajare conţinut de tipul iTunes, YouTube, Google Play etc., iar pârâta RED CLOVER MEDIA SRL va fi obligată să înceteze distribuirea prin orice modalitate a operelor muzicale aparţinând reclamantului în format fizic. Obligă pârâta RED CLOVER MEDIA SRL să plătească reclamantului suma de 25.662,18 lei reprezentând remuneraţii ce i se cuvin reclamantului prin vânzarea de materiale discografie fizice (CD-uri, DVD-uri, vinil), pentru perioada noiembrie 2014 – decembrie 2014. Obligă pârâta RED CLOVER MEDIA SRL la plata către reclamant a sumei de 85.634,46 USD, pentru perioada iunie 2014 – mai 2021, echivalent în lei 365.898,92 lei, cu titlu de daune materiale pentru distribuirea/difuzarea online de opere muzicale prin intermediul canalelor deschise pe platforme online de partajare de conţinut, încălcând drepturile patrimoniale de autor şi conexe ce aparţin reclamantului; Obligă pârâta RED CLOVER MEDIA SRL la plata către reclamant a sumei de 20.000 Euro reprezentând contravaloare prejudiciu moral suferit de reclamant ca urmare a acţiunilor sale ilicite; Obligă pârâta RED CLOVER MEDIA SRL să plătească reclamantului suma de 10.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată – parte din taxa de timbru achitată. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţa din 06.06.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, de către grefa instanţei.

În motivarea cererii de chemare în judecată, consemnată de rejust.ro, Ștefan Hrușcă a arătat că melodiile sale sunt rulate pe platformele YouTube, Google Play și iTunes fără acordul său, fiind trimise notificări în acest sens. Instanța a apreciat că acțiunea a fost îndreptată greșit împotriva pârâtei Apple Inc, aceasta neadministrând platformele online prin intermediul cărora s-ar comunica public operele muzicale ale căror drepturi ar aparține reclamantului, neexistând dovada că această pârâtă ar fi achitat o sumă de bani către Red Clover Media SRL sau către Electrecord SA. În ceea ce privește pe pârâta Google LLC, nici în privința acesteia nu s-a făcut dovada că ar fi făcut anumite plăți în favoarea celorlalte pârâte, sau că ar fi încheiat contracte cu acestea. Potrivit judecătorului, faptul că Google LLC ori Apple Inc ar gestiona platformele arătate nu atrage, de plano, o calitate procesuală pasivă în raport de modalitatea în care reclamantul a înțeles să formuleze acțiunea. De alfel, Tribunalul a notat că reclamantul nu a solicitat obligarea pârâtelor la plata contravalorii unei sume de bani ca urmare a nesocotirii drepturilor sale de autor sau conexe ca urmare a distribuirii pe platformele de partajare conținut, ci doar a solicitat ca acești pârâți să nu mai plătească sume de bani către ceilalți pârâți pe care nu îi consideră titulari ai drepturilor de autor sau conexe.

spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie