A început judecarea apelului în litigiul dintre Metrorex și Alstom Transport privind aplicarea unor daune contractuale de aproape 6 milioane de lei

Exclusivitate

La Curtea de Apel București a debutat miercuri, 6 septembrie, judecarea litigiului dintre Metrorex și Alstom Transport SA privind aplicarea unor daune contractuale de 5.810.424 lei, legate de contractul de prestări servicii nr. 104/31.12.2021, având ca obiect furnizarea serviciilor de mentenanţă. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 18 octombrie. In iunie anul acesta, instanța de fond – Tribunalul București – a dat dreptate companiei Alstom:

  • Solutia pe scurt: Admite cererea. Anulează Adresa nr. M.06.02.01/79/02.02.2023 privind aplicarea daunelor contractuale în cuantum de 5.810.424 lei, aferente perioadei iulie – decembrie 2022. Ia act că reclamanta nu solicită cheltuieli de judecată, iar pârâta îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la data comunicării. Cererea de apel se depune la Tribunalul București – Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunțată, astăzi, 16.06.2023, prin punerea soluției la dispoziția părţilor prin mijlocirea grefei instanței.

Obiectul litigiului

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a Contencios administrativ şi fiscal – la data de 08.06.2023, reclamanta Alstom Transport S.A., în contradictoriu cu pârâta Metrorex S.A., a solicitat instanţei să dispună anularea măsurii de aplicare a daunelor contractuale în cuantum de 5.810.424 lei, aferente perioadei iulie 2022-decembrie 2022, întreprinsă de achizitor în temeiul contractului nr. 104/31.12.2021. În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a prestat serviciile de mentenanţă asumate, periodic, în conformitate cu termenele agreate, pentru serviciile de mentenanţă prestate în anul 2022, emițând facturi în baza rapoartelor comune. În schimb, Metrorex nu şi-a executat la scadenţă obligaţiile de plată, așa că Alstom a procedat la notificarea companiei de stat la data de 06.07.2022, în sensul că în măsura în care nu va achita debitele restante, va fi nevoită să reducă progresiv anumite categorii de servicii, deoarece a fost practic, nevoită să finanţeze, o perioadă îndelungată de timp, din surse proprii, activitatea prestată în beneficiul Metrorex. Astfel, reclamanta a invocat o imposibilitate obiectivă de a menţine, în parametrii maximi de performanţă, anumite categorii de servicii, potrivit art. 1517 C.civ. (excepţia de neexecutare). În contextul achitării de către pârâtă în decembrie 2022 a debitelor restante, reclamanta a reluat prestarea activităţilor anterior suspendate. În concluzie, reclamanta Alstom a arătat că neîndeplinirea parametrilor de performanţă nu a fost determinată de conduita sa contractuală și că aplicarea daunelor contractuale reprezintă o măsură nelegală şi nejustificată din partea Metrorex.

Judecătorii au explicat, în motivarea consemnată de rejust.ro, că nu pot reţine apărarea pârâtei, conform căreia reclamanta îşi invocă propria culpă în neexecutarea serviciilor de mentenanţă, în condiţiile în care, în primul rând, pârâta este cea care nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată asumată prin contract, aspect necontestat, ba chiar recunoscut de către aceasta. De asemenea, instanţa nu a acceptat apărarea pârâtei conform căreia i s-a adus un grav prejudiciu prin disconfortul creat pasagerilor, în condiţiile în care părţile se supun raportului contractual, iar în sarcina reclamantei nu exista obligaţia de a suporta inconvenientele cauzate de lipsa fondurilor din patrimoniul pârâtei, indiferent de provenienţa lor.

În concluzie, Tribunalul a constatat că, în mod nejustificat, pârâta a aplicat reclamantei daunele contractuale în cuantum de 5.810.424 lei, pentru perioada iulie – decembrie 2022, în baza pct. 12 ind. 1 din contractul nr. 104/31.12.2021, având în vedere că îşi produce efectele cu prioritate excepţia de neexecutare a propriilor obligaţii ale reclamantei, nefiind aplicabilă ipoteza de la pct. 12 ind. 1.2 alin. (2) ce stabileşte că „in cazul în care Prestatorul, din motive care-i sunt imputabile, nu reuşeşte să atingă nivelul de performanţă impus/angajat conform ofertei (pentru indicatorii care au fost prevăzuţi ca factori de evaluare), Achizitorul va solicita plata de către Prestator a unor daune contractuale aferente regimului de performanţă contractual”. Concluzia instanței a fost că motivele neîndeplinirii regimului de performanţă nu era imputabil reclamantei Alstom, ci pârâtei Metrorex, care a creat o situaţia financiară dificilă reclamantei prin neplata la data scadentă a debitelor acumulate, acestea fiind semnificative.

spot_img

Articole recente

Răsturnare de situație: Primăria Sectorului 5 pierde definitiv litigiul pentru recuperarea banilor plătiți la ediția (anulată) din 2020 a celui mai important târg imobiliar...

La sfârșitul anului 2019, Asociaţia CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE ROMANO-GERMANĂ DEUTSCH RUMANISCHE INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER AHK a înaintat o ofertă Primăriei...

Mai multe articole din aceeași categorie