Justnews.ro

În zilele de 06 și 08 octombrie 2020 va avea loc examenul de definitivat pentru ocuparea posturilor de notar public destinate notarilor stagiari, posturi aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2873/11.07.2019. Potrivit unui anunț postat de Institutul Notarial Român, taxa de înscriere pentru participarea la examenul de definitivat este în cuantum de 3.000 lei/candidat și se achită în contul RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR sucursala Plevnei – București pentru Institutul Notarial Român (CUI 26781193).

Dosarul de înscriere la examenul de definitivat se depune la sediul Camerei, în a cărei circumscripție se află postul pentru care s-a susținut examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar, în perioada 17 august – 4 septembrie 2020, în timpul programului de lucru cu publicul al Camerei.  Lista locurilor pentru care se organizează examenul de definitivat, evidențiate pe Camere ale Notarilor Publici, pe județe, circumscripții judecătorești și pe localități, poate fi vizualizată aici. La nivelul întregii țări, vor fi disponibile 56 de posturi de notar public.

Alte articole