6-7 mai 2021 – examen pentru avocații străini ce vor să dobândească dreptul de a acorda asistență juridică în drept românesc

Exclusivitate

Examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini, înscriși în Tablourile speciale ale avocaților străini ale barourilor, în vederea dobândirii dreptului de a acorda asistență juridică în drept românesc va avea loc în zilele de 6 și 7 mai 2021, la sediul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), din București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5.

Examen scris și oral

Verificarea cunoștințelor se va face prin susținerea unui examen scris și oral, după cum urmează:

Examen scris la materiile:

  • organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
  • drept civil
  • drept procesual civil
  • drept penal
  • drept procesual penal;

Examen oral la:

  • drept civil
  • drept penal
  • cunoștințele de limbă română.

Probele scrise se vor desfășura prin rezolvarea unor subiecte tip grilă, care sunt cuprinse în „Chestionarul de examen”. Acesta va cuprinde 50 de întrebări, câte 10 pentru fiecare dintre disciplinele de examen. Tematica şi bibliografia de examen sunt cele prevăzute în REGULAMENTUL privind examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini care solicită dobândirea dreptului de a acorda  asistentă juridică în drept românesc. La examen se pot înscrie persoanele care au obţinut, în prealabil, avizul conform al Comisiei Permanente a UNBR privind atestarea calificării de avocat pentru înscrierea în barou şi au optat pentru susţinerea examenului.

Media minimă 7

Nota obţinută la examen este media aritmetica a notelor obţinute la fiecare dintre probele de examen. La materiile „drept civil” și „drept penal”, la care se susţine şi examen oral, nota finală va fi compusă din media notelor obţinute la ambele probe (scrise şi orale). Lista cuprinzând rezultatele finale ale examenului se publică simultan la sediul şi pe website-ul UNBR. Pentru primirea în profesia de avocat candidatul trebuie să obţină cel puţin media 7 (şapte), cu condiţia ca la fiecare probă, scrisă sau orală, nota obţinută să fie cel puţin 6 (şase).

Taxa de înscriere: 5.000 lei

Taxa de înscriere la examen este în cuantum de 5000 lei şi va fi achitată în contul UNBR Cod IBAN: RO30BRDE410SV21199534100 B.R.D. – Sucursala Academiei.  Mai multe detalii aici. 

spot_img

Articole recente

Cum s-a redus, la apel, de 4 ori cuantumul daunelor morale acordate unui funcționar al CJ Ialomița, achitat într-un dosar DNA

În februarie 2015, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie anunțau că au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale...

Mai multe articole din aceeași categorie