Justnews.ro

Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție, vacante, după cum urmează:

  • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică;
  • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică;
  • consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică.

Condiții de participare:

Pentru Consilier juridic, Clasa I, Grad superior, COMPARTIMENT CONTROLUL LEGALITATE ACTE, APOSTILĂ ŞI EVIDENŢĂ ELECTORALĂ:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice
– vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani

Pentru Consilier juridic, Clasa I, Grad superior, SERVICIU APLICAREA LEGILOR CU CARACTER REPARATORIU
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice
– vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani

Pentru Consilier juridic, Clasa I, Grad principal, SERVICIU APLICAREA LEGILOR CU CARACTER REPARATORIU
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice
– vechimea minimă în specialitatea studiilor: 5 ani

Calendarul de desfășurare a concursului:

  • proba scrisă, 27.02.2023, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din str. Batiște nr. 13, sector 2, Bucureşti;
  • proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul menționat anterior; proba va fi susținută doar de candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

Dosarele se depun în perioada 27.01-15.02.2023, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 2, str. Batiște nr. 13, parter, camera 2 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic, de luni până joi, între orele 09.00-15.00, și vineri între orele 09.00-13.00. Selecția dosarelor are loc în perioada 16.02.2023-22.02.2023.

Persoana desemnată ca persoană de contact este Elena-Adriana Călin, referent, clasa a III-a, grad profesional superior din cadrul Compartimentului resurse umane, e-mail: adriana.calin@mai.gov.ro.

Anunțul de concurs, aici. 

Alte articole