Justnews.ro

Ministerul Justiției a anunțat în 18 noiembrie că proiectul de Lege privind statutul personalului de probațiune a fost propus spre avizare Consiliului Economic și Social (CES), în urma finalizării avizării interministeriale.  Proiectul de act normativ a fost elaborat la nivelul conducerii Ministerului Justiției și dezbătut cu organizațiile sindicale și asociațiile profesionale de la nivelul sistemului de probațiune.

Într-un interviu acordat recent Justnews, președintele Sindicatului Național al Consilierilor de Probațiune, Andreea Faur, preciza că adoptarea acestui proiect reprezintă una din marile revendicări ale sindicaliștilor. Andreea Faur a mai spus că dacă intră anul acesta în Parlament, ca timp de estimare, consilierii de probațiune vor avea un statut conform cu noile atribuții abia undeva anul viitor, în februarie-martie. Șefa sindicaliștilor din probațiune a mai adăugat că proiectul privind statutul trebuia promovat acum 8 ani, când, încă dinainte de intrarea în vigoare a noilor Coduri, în Monitorul Oficial s-a publicat că, imediat ce apar cele două Coduri, proiectul de statut va fi promovat în termen de 90 de zile.

Actul normativ, care reglementează primul statut al personalului de probațiune, este un obiectiv din Programul de Guvernare 2021-2024 și este prevăzut în Planul de acțiune pentru perioada 2020-2025, elaborat în vederea executării hotărârii-pilot Rezmiveș și alții împotriva României. Serviciile de probațiune pun în executare măsurile și sancțiunile penale neprivative de libertate: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiționată în cazul adulților și toate cele patru măsuri educative neprivative de libertate în cazul minorilor – stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână, asistarea zilnică.

În anul 2021, sistemul de probațiune a gestionat supravegherea a peste 100.000 de persoane sancționate penal. 75% dintre aceste persoane au avut impusă obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, iar 60% obligația de a participa la un program de reintegrare socială. 67.016 de persoane se aflau în continuare în evidențe la 31.12.2021, iar 36.883 au ieșit din evidențele sistemului de probațiune, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021. Raportat la elementul de buget, suma alocată unei persoane aflate în evidența sistemului de probațiune, pentru executarea unei măsuri sau sancțiuni neprivative de libertate, a fost, în anul 2021, de 258,16 euro/ an, măsurile și sancțiunile comunitare pe care sistemul de probațiune le gestionează presupunând un cost mult mai redus comparativ cu sancțiunile pe care sistemul penitenciar le administrează.

Alte articole