Justnews.ro

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante din aparatul propriu al Ministerului  Transporturilor și Infrastructurii de consilier juridic, clasa I, gradul asistent, la Direcția Generală Programe Europene Transport, Serviciul Juridic.

Condiții specifice:

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, Serviciul juridic, Direcția Generală Programe Europene Transport, se solicită:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice
  • Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză – nivel mediu, cunoştinţe care vor fi testate la proba scrisă.
  • Cunoștințe de operare/programare pe calculator : –
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an

Proba scrisă va avea loc în data de 08.12.2022,  ora 11.00.  Candidaţii admişi la proba scrisă se vor prezenta pentru interviu, care se susţine, de regulă, întru-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, conform Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii – Serviciul Resurse Umane,  în termen de  8  zile de la data publicării anunţului pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii si pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv din data de 22.11.2022, în perioada 22.11-29.11.2022, în zilele de luni – joi în intervalul orar 8.00 – 16.00 şi vineri în intervalul orar 8.00 – 13.00.

Persoana de contact: Balint Mihaela, consilier, telefon: 0374808358, E-mail: mihaela.balint@mt.ro

Anunțul de concurs poate fi vizualizat la această adresă.

Alte articole