Justnews.ro

În data de 10 noiembrie 2022, un complet de judecată al Secției a II-a Civilă de la Curtea de Apel București a luat act de retragerea apelului formulat de partea civilă Ministerul Fondurilor Europene (MFE) împotriva sentinţei penale nr. 295/16.03.2021 pronunțată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală. Instanța a decis tot atunci să oblige partea civilă Ministerul Fondurilor Europene la plata sumei de 100 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Soluția instanței era definitivă.

Un acord de recunoaștere a vinovăției admis de instanță

Cu un an și jumătate înainte, în 16 martie 2021, un complet de judecată al Secției I-a Penală de la Tribunalul București pronunțase sentința penală nr. 295, prin care a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de către Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DNA – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie cu inculpatul Gianluca Zacchello. Astfel, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente sau declaraţii false, exacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Instanța a mai decis să suspende sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de supraveghere de 3 ani. Pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

  • – se va prezenta la Serviciul de Probaţiune Hunedoara, la datele fixate de către acesta;
  • – va primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
  • – va anunţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
  • – va comunica schimbarea locului său de muncă;
  • – va comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.p., instanţa a mai impus inculpatului obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, iar pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Mun. Petroşani sau Primăriei Haţeg,  pe o perioadă de 90 de zile.

Latura civilă, rămasă nesoluționată

Judecătorii de la Tribunalul București au decis însă, prin sentința penală, să lase nesoluţionată acţiunea civilă formulată de către Ministerul Fondurilor Europene(MFE) în contradictoriu cu inculpatul Gianluca Zacchello şi cu partea responsabilă civilmente S.C. Runing Tex SRL.  Potrivit motivării sentinței, consemnată de rejust.ro, instanța a luat această decizie ținând cont de adresa Ministerului Fondurilor Europene nr. 94916/21.10.2020, în care se menționa faptul că instituția înțelege să se constituie ca parte civilă cu suma de 5.227.574,19 lei (4.495.713,80 lei aferentă Bugetului Uniunii Europene și 731.860,39 lei aferentă bugetului național), reprezentând întreaga sumă care a fost acordată cu titlu de finanțare nerambursabilă în cadrul proiectului „Competitivitate economică prin extinderea producției de tricotaje a SC  Runing Tex SRL”.

De ce s-a lăsat nesoluționată latura civilă

Magistrații de la Secția Penală au explicat că instanţei civile îi revine sarcina de a stabili dacă cuantumul prejudiciului se ridică la întreaga sumă primită cu titlu de finanţare nerambursabilă sau la suma obţinută efectiv în baza înscrisurilor falsificate, deoarece instanţa penală nu poate face aprecieri pe acest aspect, din moment ce latura civilă rămâne nesoluţionată. Judecătorii au mai explicat că în cauză nu s-a încheiat tranzacţie sau acord de mediere cu privire la acţiunea civilă, motiv pentru care sunt incidente dispoziţiile art. 486 alin. 2 C.p.p., ce prevede că “instanţa poate dispune disjungerea acţiunii civile şi trimiterea ei la instanţa competentă potrivit legii civile, când soluţionarea laturii civile ar întârzia soluţionarea procesului penal”. Prin urmare, dorința de soluționare cu celeritate a laturii penale a fost motivul pentru care instanţa a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă din dosar.

Faptele

Gianluca Zacchello, în calitate de administrator și manager de proiect al SC  Runing Tex SRL, în  contextul inițierii și derulării proiectului „Competitivitatea economică prin extinderea producției de tricotaje a SC Runing Tex SRL”, în cadrul Programului Operațional Sectorial ,,Creșterea Competitivității Economice” Axa Prioritară 1 – ,,Un sistem inovativ și ecoeficient de producție”, în perioada 18.07.2011 (data depunerii cererii de finanțare) – 08.04.2015 (data cererii de rambursare finale), cu rea-credință, a folosit și prezentat Ministerului Fondurilor Europene cu sediul în București, în calitate de Autoritate de Management, și Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar, documente false și inexacte, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei și din bugetul naţional în cuantum total de 653.282 euro, echivalentul a 2.908.956,90 lei, din care:

  • – 561.822,52 euro, echivalentul a 2.501.702,93 lei valoarea eligibilă nerambursabilă finanțată din FEDR
  • – 91.459,48 euro, echivalentul a 407.253,97 lei valoarea eligibilă nerambursabilă finanțată din bugetul național

Alte articole