Justnews.ro

Examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini, înscriși în Tablourile speciale ale avocaților străini ale barourilor, în vederea dobândirii dreptului de a acorda asistență juridică în drept românesc va avea loc în zilele de 11 – 12 mai 2023, la sediul Uniunii Naționale a Barourilor din România, cu sediul în București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5. Potrivit Deciziei Comisiei Permanente a UNBR nr. 462 din 13 ianuarie 2023, prin examen se verifică cunoștințele teoretice și de practică a aplicării dreptului românesc prin susținerea unui examen scris și oral, în limba română, după cum urmează:

 • Examen scris la materiile:
  – organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
  – drept civil
  – drept procesual civil
  – drept penal
  – drept procesual penal;
 • Examen oral la:
  – drept civil
  – drept penal

Probele scrise se desfășoară prin rezolvarea unor subiecte tip grilă, care sunt cuprinse în „Chestionarul de examen”. Taxa de înscriere la examen este în cuantum de 5000 lei și va fi achitată în contul UNBR Cod IBAN: RO30BRDE410SV21199534100 B.R.D. – Sucursala Academiei.

Mai multe informații, aici.

Alte articole